Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Ważne tematy

www.maluchy.pl :: Ośrodek Rodzinnej Opieki Zastępczej Towarzystwa "NASZ DOM" we Wrocławiu

Ośrodek Rodzinnej Opieki Zastępczej Towarzystwa
"NASZ DOM" we Wrocławiu

Ośrodek zajmuje się poszukiwaniem i szkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Nasze działania są odpowiedzią na zaistniałą potrzebę zmian w sprawowaniu opieki nad dziećmi z form instytucjonalnych na rodzinne. Naszą ambicją i głównym celem jest znalezienie, zwłaszcza dla najmłodszych dzieci mieszkających w placówkach, zastępczego środowiska rodzinnego, które uważamy za bardziej przyjazne dziecku niż duże instytucje wychowawcze.

W Ośrodku pracuje trzech pedagogów z uprawnieniami trenerskimi PRIDE
    Piotr Szafarowicz,
    Alicja Woszczyńska,
    Iwetta Krzyżanowska
oraz psycholog - Jagoda Chmiel.

Piotr
Szafarowicz

absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek pedagogika specjalna - resocjalizacja; pedagog z 13 letnim stażem pracy w publicznych i niepublicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych; propagator i realizator autorskiego programu usamodzielnienia dla dorosłych wychowanków domów dziecka, dyrektor Ośrodka Rodzinnej Opieki Zastępczej; trener PRIDE; koordynator programu PRIDE na teren Dolnego Śląska.

Alicja
Woszczyńska

absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek pedagogika specjalna - resocjalizacja, pedagog z 25 letnim stażem pracy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, logopeda szkolny, pracownik pedagogiczny Ośrodka Rodzinnej Opieki Zastępczej Towarzystwa "NASZ DOM", licencjonowany trener programu PRIDE, organizator rodzinnego środowiska zastępczego i adopcji.

Iwetta Krzyżanowska

absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, pedagog z 13 letnim stażem pracy w publicznych i niepublicznych placówka opiekuńczo - wychowawczych, pracownik pedagogiczny Ośrodka Rodzinnej Opieki Zastępczej Towarzystwa "NASZ DOM", licencjonowany trener programu PRIDE, organizator rodzinnego środowiska zastępczego i adopcji.

Jagoda
Chmiel

psycholog z doświadczeniem w pracy diagnostyczno - terapeutycznej z dziećmi w opiece całkowitej; terapeuta rodzinny.
Pracownik Ośrodka Rodzinnej Opieki Zastępczej Towarzystwa "NASZ DOM"

Program PRIDE jest jednym z najpopularniejszych programów szkoleniowych dla rodziców zastępczych i adopcyjnych, zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Kandydaci po ukończeniu szkolenia otrzymują odpowiednie zaświadczenie uprawniające ich do podjęcia się opieki lub pracy w rodzinnym środowisku zastępczym.

Adres:

Ośrodek Rodzinnej Opieki Zastępczej Towarzystwa "NASZ DOM"
ul. Lekcyjna 29
51-169 Wrocław

Kontakt:

tel. (0..71) 325-51-11, 325-32-72 wew. 8
kom. (0503) 91 26 51
e-mail: rodzinazastepcza@interia.pl

Zapraszamy:

poniedziałek w godz. 10.00 - 16.00
wtorek w godz. 10.00 - 16.00
środa w godz. 10.00 - 16.00
czwartek w godz. 10.00 - 16.00
piątek w godz. 13.00 - 19.00

Uwaga!
Planowane terminy rozpoczęcia zajęć szkoleniowych dla kandydatów na opiekunów zastępczych i adopcyjnych:
 
   9 kwietnia 2005r., sobota, godz. 12:00 (Grupa 10)
    24 września 2005r., sobota, godz. 12:00 (Grupa 11)

Dyrektor Ośrodka Rodzinnej Opieki Zastępczej pragnie złożyć podziękowanie dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w:
Środzie Śl., Wołowie, Lubinie, Oleśnicy, Legnicy, Oławie, Bielawie, Trzebnicy i Strzelinie
oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wrocławiu za podjęcie współpracy z naszym Ośrodkiem.
Zapraszamy również pozostałe powiaty województwa dolnośląskiego do współpracy!
Specjalne podziękowania dla Pani Dyrektor Domu Małych Dzieci w Jaworze za współpracę!!!

Dotychczas przeszkolone i zakwalifikowane przez nasz Ośrodek rodziny przejęły opiekę nad 70 dziećmi w różnych formach opieki zastępczej (rodziny zastępcze, rodzinne dom dziecka, pogotowia rodzinne) i adopcji. Wszystkim naszym rodzinom życzym sukcesów wychowaczych i wiele radości. To wspaniali ludzie, którzy na zawsze pozostaną w naszej pamięci i sercach. Dziękujemy Wam - zespół Ośrodka Rodzinnej Opieki Zastępczej.