Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Warto kupić
Temat - przegląd serwisu

Najciekawsze artykuły i porady na temat: karanie dziecka

Agresja a jąkanie

Trudno jest być jedynakiem. Jeszcze trudniej jest mieć nadopiekuńczą matkę. Bardzo źle, kiedy ojciec nie zgadza się z matką w wychowaniu jedynaka. Najgorzej, kiedy jedynak zaczyna się jąkać. Niemowlę jest dzieckiem całkowicie bezradnym i biologicznie zależnym od in... do konfliktów w tej sferze. Gdy grozi surowa kara, lęk może być tak silny, że potrafi zahamować ... samodzielności i niezależności. Już nawet u dzieci dwu i trzyletnich można zaobserwować spadek ... Początkowo takie objawy zależności dziecka są mile widziane, ale w miarę jak rośnie, ...

Konwencja o Prawach Dziecka

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 20 listopada 1989 r. została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach dziecka w następującym brzmieniu: Prze... czy poniżającemu traktowaniu lub karaniu. Ani kara śmierci, ani kara dożywotniego więzienia bez ... Człowieka Narody Zjednoczone proklamowały, iż dzieci mają prawo do szczególnej troski i ... mając na uwadze, że potrzeba otoczenia dziecka szczególną troską została wyrażona w ...

Jak karać dziecko, gdy jest niegrzeczne?

Na początek należy zadać sobie pytanie: dlaczego chcę ukarać dziecko? Czynnik poznawczy pozwoli oddzielić cel wychowawczy kary od prostego wyładowania emocji. Należy pamiętać o tym, że dziecko często jest niegrzeczne ponieważ czuje się opuszczone i pragnie w ten sposób z... osoba wyznaczająca karę jest osobą akceptowaną przez winowajcę. Jeżeli kara wymierzana jest przez osobę nieakceptowaną, to zawsze powoduje ona ... ę różnego typu okoliczności łagodzące, jak stres czy złe samopoczucie dziecka. Zawsze warto też spytać dziecko o powody złego zachowania. Jego ...

Jak karać dziecko, gdy jest niegrzeczne?

Kiedy chcemy ukarać nasze dziecko musimy pamiętać o tym, że możliwość zapamiętania zasad jest zależna od wieku dziecka oraz o tym, że nasz maluch nie zawsze potrafi zastosować zasadę pomimo tego, że nam ją słownie powtórzy. Możemy karać dziecko wtedy, kiedy wiemy, że daną zasadę udało mu się z powodzeniem kilka razy zastosować. Jeżeli dziecko stosuje daną zasadę i nagle zapomina o niej możemy je ukarać tylko wted... pamiętać o tym, że możliwość zapamiętania zasad jest zależna od wieku dziecka oraz o tym, że nasz maluch nie zawsze potrafi zastosować zasadę pomimo ...