Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Temat - przegląd serwisu

Najciekawsze artykuły i porady na temat: urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownikowi przysługuje urlop wychowawczy. Urlop wychowawczy przysługuje zarówno matce i ojcu dziecka, jak też innym osobom będącym opiekunami dziecka. Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy, przy czym do tego sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprze... przysługuje Urlop wychowawczy. Urlop wychowawczy przysługuje zarówno matce i ... ńskiego pracownikowi przysługuje urlop wychowawczy. Urlop wychowawczy przysługuje zarówno matce ...

Czy należy się urlop wypoczynkowy po urodzeniu drugiego dziecka w czasie urlopu wychowawczego

Stosownie do przepisów Kodeksu pracy urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego, po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie urlopu wychowawczego, w wymiarze: - proporcjonalnym do okresu przepracowanego przed urlopem i - proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego p... do przepisów Kodeksu pracy urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi ... Pracownicy udzielono na jej wniosek urlop wychowawczy w okresie od 2005.01.01 do 2007.04.05. W ...

Prawa rodziców w miejscu pracy - Kodeks Pracy

USTAWA KODEKS PRACY – stan prawny na dzień 28. 07. 2011 r. DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac. Art. 177. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zacho... § 4. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem ...

Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski, czyli jakie prawa mają młodzi rodzice

Przyszli rodzice jeszcze przed pojawieniem się dziecka powinni sprawdzić, czy urlop macierzyński i tacierzyński im przysługuje oraz jakie zasady tutaj obowiązują. Jeszcze niedawno prawo do urlopu macierzyńskiego miały tylko osoby zatrudnione na etacie i te, które opłacały ubezpieczenie chorobowe i prowadziły działalność gospodarczą. Od 2016 roku mo... się dziecka powinni sprawdzić, czy urlop macierzyński i tacierzyński im przysługuje ... rodzice mogą złożyć wniosek o urlop wychowawczy, z którego mogą skorzystać do ukończenia ...

Niezbędnik mamy wracającej do pracy

W obecnych czasach wiele mam nie może pozwolić sobie na dłuższy urlop macierzyński, czy wychowawczy. Współczesne kobiety zakładają firmy, pracują w wolnych zawodach i szybciej po porodzie wracają do aktywności zawodowej. Zostawiając maleństwo pod opieką innych osób oraz chcąc mieć spokojną głowę, warto sięgnąć po akcesoria, które uła... mam nie może pozwolić sobie na dłuższy urlop macierzyński, czy wychowawczy. Współczesne ... ć sobie na dłuższy urlop macierzyński, czy wychowawczy. Współczesne kobiety zakładają firmy, ...