Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Temat - przegląd serwisu

Najciekawsze artykuły i porady na temat: urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownikowi przysługuje urlop wychowawczy. Urlop wychowawczy przysługuje zarówno matce i ojcu dziecka, jak też innym osobom będącym opiekunami dziecka. Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy, przy czym do tego sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprze... przysługuje Urlop wychowawczy. Urlop wychowawczy przysługuje zarówno matce i ... ńskiego pracownikowi przysługuje urlop wychowawczy. Urlop wychowawczy przysługuje zarówno matce ...

Czy należy się urlop wypoczynkowy po urodzeniu drugiego dziecka w czasie urlopu wychowawczego

Stosownie do przepisów Kodeksu pracy urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego, po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie urlopu wychowawczego, w wymiarze: - proporcjonalnym do okresu przepracowanego przed urlopem i - proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego p... do przepisów Kodeksu pracy urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi ... Pracownicy udzielono na jej wniosek urlop wychowawczy w okresie od 2005.01.01 do 2007.04.05. W ...

Prawa rodziców w miejscu pracy - Kodeks Pracy

USTAWA KODEKS PRACY – stan prawny na dzień 28. 07. 2011 r. DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac. Art. 177. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zacho... § 4. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem ...

Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski, czyli jakie prawa mają młodzi rodzice

Przyszli rodzice jeszcze przed pojawieniem się dziecka powinni sprawdzić, czy urlop macierzyński i tacierzyński im przysługuje oraz jakie zasady tutaj obowiązują. Jeszcze niedawno prawo do urlopu macierzyńskiego miały tylko osoby zatrudnione na etacie i te, które opłacały ubezpieczenie chorobowe i prowadziły działalność gospodarczą. Od 2016 roku mo... się dziecka powinni sprawdzić, czy urlop macierzyński i tacierzyński im przysługuje ... rodzice mogą złożyć wniosek o urlop wychowawczy, z którego mogą skorzystać do ukończenia ...