ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Działalność Kościoła Katolickiego w Polsce dla dzieci, kobiet i rodzin

-
Działalność Kościoła Katolickiego w Polsce dla dzieci, kobiet i rodzin
Kościół Rzymsko-Katolicki to zdecydowanie największa "organizacja" charytatywna w naszym kraju. Niewiele osób wie ile placówek i różnorodnych działań prowadzonych jest przez osoby duchowne i świeckich członków Kościoła.
Swoje placówki dla najmniejszych, dla mam i rodzin prowadzi zarówno sam Kościół, jak i poszczególne zakony żeńskie i męskie, a także Caritas.


Placówki i działania Kościoła Katolickiego w Polsce dla dzieci i młodzieży92 domy dziecka,
27 domów matki i dziecka,
27 burs,
378 świetlic terapeutycznych,
30 centrów interwencji kryzysowej,
105 podwórkowych klubów,
257 ośrodków kolonijnych,
21 telefonów zaufania
65 funduszów stypendialnych.

Placówki i działania Kościoła Katolickiego w Polsce dla osób niepełnosprawnych116 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, 108 warsztatów terapii zajęciowej oraz
18 zakładów aktywności zawodowej,
81 gabinetów rehabilitacyjnych,
16 centrów opieki dziennej
34 ośrodki wychowawcze.

Inne działania KK w Polsce122 stacje opieki medycznej,
63 zakłady opiekuńczo-lecznicze,
61 hospicjów domowych,
40 hospicjów stacjonarnych,
270 jadłodajni,
19 aptek,
21 poradni środowiskowych.


Żeńskie zgromadzenia zakonne prowadzą m.in (dane na koniec 2016).30 zakładów opiekuńczo-leczniczych,
17 gabinetów lekarskich,
8 zakładów rehabilitacyjnych,
2 hospicja,
65 ośrodków wychowawczych,
65 domów dziecka,
54 domy pomocy społecznej dla dzieci,
62 dla dorosłych,
14 placówek zapewniających całodobową opiekę niepełnosprawnym,
8 domów dla matek z małymi dziećmi,
2 przytuliska dla bezdomnych,
ponad 80 stołówek dla biednych.
31 okien życia.

Siostry zakonne pracują w 121 szpitalach, 20 przychodniach i 23 hospicjach prowadzonych przez inne podmioty.
Jako lekarki pracuje 34 sióstr, a jako pielęgniarki 1162 (dane na koniec 2018 ).

Placówki i działania zakonów męskich


6 szpitali,
12 hospicjów,
8 przychodni i ośrodków zdrowia,
24 domy opieki,
14 młodzieżowych ośrodków wychowawczych 13 ośrodków terapii dla osób uzależnionych.

Działania Caritas Polska na rzecz dzieci, matek i rodzin


160 stacji opieki,
14 poradni lekarskich,
66 stacjonarnych zakładów rehabilitacyjnych,
44 hospicja,
114 wypożyczalni sprzętu medycznego.

Źródło: Kościół w Polsce - Raport, KAI

Kościół w Polsce dla dzieci i rodzinDziałalność Kościoła Katolickiego w Polsce dla dzieci, kobiet i rodzin - dodano: 2020-11-24

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.