Agresywne dziecko - przyzwyczajenie do agresji « maluchy.pl
ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Agresywne dziecko - przyzwyczajenie do agresji

-
Agresywne dziecko - przyzwyczajenie do agresji
Z przejawami agresji u dzieci boryka się wielu rodziców i opiekunów. Niewiele osób wie, że u jej podstaw może leżeć na przykład naśladownictwo. Na co należy zwrócić uwagę, gdy u dziecka pojawiają się agresywne zachowania?

Skąd się bierze agresja u dzieci?


Istnieje wiele przyczyn agresywnego zachowania wśród dzieci. Do najczęstszych bez wątpienia należy zaliczyć: badanie granic jakie stawiają dorośli, brak poczucia bezpieczeństwa oraz nadopiekuńczość i nadmierna ochrona przez rodziców. W pierwszej kolejności każde dziecko musi się jednak nauczyć agresywnego zachowania, aby w ten sposób wyrażać swoje emocje. Innymi słowy, im częściej styka się z agresją i obserwuje ją, tym bardziej staje się ona normalnym i naturalnym zachowaniem. Prowadzi to w konsekwencji do stosowania agresji przez dzieci.

W wielu przypadkach rodzice nie są świadomi jak silna może być tzw. agresja naśladowcza. Badania wskazują jednak, że dzieci które mają częsty kontakt z różnego typu agresywnymi zachowaniami szybko się do nich przyzwyczajają i stają się one dla nich naturalne. Źródeł kontaktu z przemocą nie należy jednak szukać tylko w domu. Może ona być również obserwowana w szkole, wśród rówieśników, ale także w telewizji i internecie. Dziecko otoczone agresywnym zachowaniem uważa za normalne to, że ludzie na siebie krzyczą. Jest to dla niego jeden ze sposobów komunikacji. Na wyjeździe z rówieśnikami czy w nowej szkole gdzie będą panowały inne normy zachowanie takie będzie odbierane jako agresywne, w czasie gdy dla dziecka będzie ono całkowicie normalne. W związku z tym należy chronić najmłodszych przed nadmierną obserwacją i doświadczaniem agresji.

Agresja u dzieci w badaniach


Izaskun Orue pracująca na University of Deusto w Hiszpanii prowadzi badania dotyczące agresywnych zachowań u dzieci. W ankiecie przebadano 800 osób pomiędzy 8, a 12 rokiem życia. Pierwsze pytania były nakierowane na obserwację agresji przez najmłodszych. Miały one na celu określić jak często dziecko spotyka się z agresją w życiu codziennym. W kolejnej części badania sprawdzano jaki jest stosunek każdej z osób do zachowań agresywnych. Dzięki temu udało się powiązać poziom agresji u dziecka z ilością zachowań agresywnych w otoczeniu. Badaczka sprawdziła również, czy ankietowani byli ofiarami agresji. Badanie zostało powtórzone po pół roku. We wnioskach wskazano, że dzieci narażone na agresję z zewnątrz stały się bardziej agresywne oraz uznawały stosowanie jej za normalne. To czy ankietowany był ofiarą agresji nie miało wpływu na jego poziom agresji.

Opiekunowie którzy zauważają, że u dziecka pojawiają się agresywne zachowania powinni dokładnie zaobserwować, czy w jego otoczeniu nie ma nadmiernego poziomu agresji. Jeśli np. w szkole czy wśród rówieśników na podwórku będzie dochodziło do aktów agresji dziecko stanie się na nią bardziej podatne. Należy również zwrócić uwagę na sposób komunikacji w domu i wzorce przekazywane najmłodszym. Kłótnie między rodzicami i agresja są częstą przyczyną nerwowych zachowań wśród dzieci. Wczesne zauważenie złych zachowań pozwoli na ich wyeliminowanie, zanim wejdą do codziennej rutyny.

______________________________________________________________________

Artykuł przygotowany przez specjalistów z Kliniki GedeonMedica oferującej leczenie zaburzeń psychicznych, zaburzeń odżywiania i chorób psychosomatycznych.
www.gedeonmedica.pl

Gedeon MedicaAgresywne dziecko - przyzwyczajenie do agresji - dodano: 2021-08-17

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.