Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Ważne tematy

Przygotowanie do rodzicielstwa zastępczego

1. Alicja Woszczyńska - pedagog
Mgr pedagogiki specjalnej, Ośrodek Rodzinnej Opieki Zastępczej Towarzystwa NASZ DOM, Wrocław

2. autor artykułu : Iwetta Krzyżanowska - pedagog
Mgr pedagogiki, Ośrodek Rodzinnej Opieki Zastępczej Towarzystwa NASZ DOM, Wrocław

Alicja WoszczyńskaIwetta Krzyżanowska
-
   

Rodzicielstwo zastępcze jest szczególnym rodzajem rodzicielstwa. W związku z tym, wymaga od kandydatów szczególnego przygotowania się do pełnienia tej roli. W zależności od sytuacji rodzinnej i wieku, dziecko może zostać umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinie adopcyjnej, rodzinnym domu dziecka lub pogotowiu rodzinnym. Wszystkie te formy opieki są rodzajami rodzicielstwa zastępczego.

  1. Adopcja o rodzicielstwo zastępcze
  2. Szkolenie na kandydatów na rodziny zastępcze
  3. Szkolenie PRIDE


W ostatnich latach, zwłaszcza w przypadku dzieci młodszych, instytucjonalne formy opieki traktowane są jako ostateczność. Rodzinne domy dziecka i pogotowia rodzinne są prowadzone przez osoby, które otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę, natomiast w rodzinach zastępczych opiekunowie dostają wyłącznie środki na utrzymanie dziecka.


Adopcja o rodzicielstwo zastępcze


W przypadku adopcji koszt utrzymania dziecka spoczywa na rodzicach adopcyjnych.
Wieloletnie doświadczenia pracowników domów dziecka dowodzą, że wychowanie nawet w najlepszej placówce nie zastąpi atmosfery rodziny. Dom dziecka wypuszcza w świat młodych ludzi nastawionych roszczeniowo do społeczeństwa, nieudolnych, mało samodzielnych i zupełnie nieprzygotowanych do życia. Środowisko rodzinne nie tylko zapewnia zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i psychicznych dziecka ale daje szansę nauczenia się życia, w którym są rachunki za gaz, codzienne zakupy, problemy finansowe, rozmowy o polityce i o obawach przed utratą pracy. W rodzinie zastępczej dziecko z czasem staje się jej pełnoprawnym członkiem. W placówce natomiast stale jest osobą, która podlega wychowywaniu. Rodzina zastępcza to forma opieki znana od dawna. Wcześniej sprawowali ją głównie krewni dziecka, często z podobnymi problemami jak jego rodzice. Osoby niespokrewnione rzadko podejmowały się opieki zastępczej. Kierowały się najczęściej litością i współczuciem dla dziecka, brakowało im rzetelnego przygotowania. Częste były wypadki oddawania dzieci do placówek nawet po wieloletnim pobycie u opiekunów zastępczych. Sprawowanie opieki zastępczej jest więc wyzwaniem dla każdej osoby, która chce się zająć tym problemem.


Szkolenie na kandydatów na rodziny zastępcze


Aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia w opiece zastępczej, został wprowadzony obowiązek szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione, a więc te rodziny, które są najbardziej potrzebne. Kwestię obowiązku szkoleń określa Ustawa „Prawo o Pomocy Społecznej” z dnia 29 listopada 1990 roku z późniejszymi zmianami /art.33 e pkt.2/. Szkolenia prowadzone są przez publiczne i niepubliczne ośrodki adopcyjno – opiekuńcze oraz PCPR-y. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zatwierdziło ponad 15 programów szkoleniowych. Poczesne miejsce wśród listy programów (ze względu na liczbę trenerów uprawnionych do szkoleń) zajmują programy PRIDE i RODZINA. Nasz Ośrodek Rodzinnej Opieki Zastępczej szkoli programem PRIDE i kwalifikuje kandydatów na opiekunów zastępczych.


Szkolenie PRIDE


Szkolenie PRIDE, podobnie jak wychowywanie, wymaga poświęcenia czasu. Obejmuje dziewięć trzygodzinnych spotkań grupowych. Zajęcia odbywają się w formie warsztatów, w programie są też rozmowy indywidualne i wizyty w domach kandydatów. Wspólnie spędzony czas pozwala naszym przyszłym rodzicom zastępczym, nie tylko zapoznać się z problematyką opieki zastępczej, ale również poznać swoje mocne strony i potrzeby w tym zakresie. Jest to bardzo ważne, gdyż pomaga ludziom podjąć odpowiedzialną decyzję, często na całe życie.

Program oparto na założeniu, że życie rodzinne ma dla dzieci ogromną niezaprzeczalną wartość, bez względu na to, jaka rodzina im je zapewnia. Dlatego opiekunowie zastępczy o rozległej wiedzy i wysokich umiejętnościach są niezbędni dla zapewnienia efektywności systemu opieki nad dzieckiem. PRIDE pomaga odkryć w sobie i rozwinąć pięć podstawowych kompetencji czyli kategorii umiejętności:
  • umiejętności opiekuńcze
  • umiejętność zaspokajania potrzeb rozwojowych dzieci i kompensowania ich opóźnień rozwojowych,
  • umiejętność wspierania więzi uczuciowych pomiędzy dziećmi i ich rodzinami naturalnymi,
  • umiejętność zapewnienia dzieciom bezpiecznych, pozytywnych wychowawczo i trwałych związków,
  • umiejętność pracy w profesjonalnym zespole.

Umiejętności te są podstawą procesu wzajemnej oceny i kwalifikacji, co pozwala na optymalny dobór kandydatów na opiekunów zastępczych czy adopcyjnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką opieki zastępczej do kontaktu z naszym ośrodkiem.


Przygotowanie do rodzicielstwa zastępczego - dodano: 2002-11-30

                                

Alicja Woszczyńska
Mgr pedagogiki specjalnej, Ośrodek Rodzinnej Opieki Zastępczej Towarzystwa NASZ DOM, Wrocław
więcej o praktyce 1. autora: kliknij TUTAJ           
 
więcej o praktyce 2. autora: kliknij TUTAJ


Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.