ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Dzienny opiekun - alternatywna forma opieki nad dzieckiem

-
Dzienny opiekun - alternatywna forma opieki nad dzieckiem
Rozpatrując kwestie ewentualnej opieki nad dzieckiem, młodzi rodzice najczęściej myślą o żłobku albo niani. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że istnieje także możliwość skorzystania z pomocy dziennego opiekuna. Warto zatem przybliżyć temat. Kim jest dzienny opiekun i w jaki sposób można dowiedzieć się, czy istnieje możliwość skorzystania z jego usług?

Ważne informacje

Dzienny opiekun to ktoś, kto zajmuje się naszym dzieckiem w ciągu dnia – innymi słowy, jest to prostu alternatywa dla innych form opieki, a zwłaszcza dla niani. Znalezienie takiej formy pomocy dla rodziców jest jednak utrudnione w dużych miastach – dzienny opiekun to bowiem forma opieki, która pojawia się, gdy nie opłaca się otwierać np. żłobka czy klubu malucha. Powstaje więc głównie w bardzo małych gminach albo na obrzeżach miast.

Osoba, która pracuje na stanowisku opiekuna dziennego, może opiekować się maluchami w wieku od pięciu miesięcy do trzech lat (jeśli dziecko kończy trzy lata w styczniu, to dzienny opiekun sprawuje nad nim pieczę do końca roku szkolnego). W niektórych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia tego okresu do czwartego roku życia dziecka.

Kwalifikacje i opieka

Opiekunem dziennym może zostać każdy, kto ma kwalifikacje:
  • pielęgniarki,
  • opiekunki dziecięcej,
  • położnej,
  • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
  • nauczyciela wychowania przedszkolnego
  • albo pedagoga opiekuńczo – wychowawczego.

Po tym, jak dana osoba zgłosi swoją chęć stania się opiekunem, musi ona przejść także 40-godzinne szkolenie. Wyjątkiem od tej reguły jest co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w pracy z dzieckiem do lat trzech w okresie poprzedzającym zgłoszenie się na stanowisko opiekuna dziennego.

Jeśli kandydat nie ma kwalifikacji, nie zamyka się jego droga do stania się opiekunem – musi jednak wówczas przejść szkolenie w wyższym wymiarze czasu (160 godzin).

Opiekun dzienny opiekuje się dziećmi u siebie w mieszkaniu/domu albo w wyznaczonym, spełniającym wszystkie niezbędne warunki lokalu. Ilość dzieci pozostawiona pod jego opieką jest mocno ograniczona i wynosi pięcioro maluchów. Gdy jednak któreś z dzieci nie skończyło jeszcze roku, maksymalna ilość podopiecznych zmniejsza się do trzech. Analogicznie jest w sytuacji, gdy jedno z dzieci jest niepełnosprawne.

Jak skorzystać z pomocy opiekuna dziennego?

Rodzice, których interesuje taka forma opieki nad ich dzieckiem, muszą udać się do urzędu gminy i tam dowiedzieć się, czy w ogóle opiekuni dzienni są zatrudniani. Jeżeli nie – warto złożyć odpowiednie pismo, które wskazuje na zainteresowanie taką formą opieki. Jeśli opiekun dzienny jest już zatrudniony – trzeba jedynie dowiedzieć się, jakie dokumenty należy przedstawić i jakie warunki spełnić, by skorzystać z takiej pomocy.

Za pobyt dziecka pod opieką opiekuna dziennego wnosi się opłatę podobną do tej, jaką płaci się w publicznych żłobkach – jest to około 1,80 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

Dzienny opiekun - alternatywna forma opieki nad dzieckiem - dodano: 2014-10-07

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.