ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Opieka nad dzieckiem w trakcie wakacji

-
Opieka nad dzieckiem w trakcie wakacji
Minimum 62 dni, czyli pełne dwa letnie miesiące. To czas, który wielu rodzicom w Polsce spędza sen z powiek. Konieczność zapewnienia dzieciom opieki w czasie wakacji bywa naprawdę trudna w realizacji. Sprawia to, że oferta zajęć w formie obozów wyjazdowych, ale i półkolonii, kursów i warsztatów w miastach staje się coraz szersza.

Kolonie dla dzieci i obozy młodzieżowe

Oferta obozów jest naprawdę bogata. Przy czym już prawie całkiem odchodzi się od nazwy kolonie, a coraz częściej określa wyjazdy dla dzieci i młodzieży obozami, a nawet – czerpiąc z kultury anglosaskiej – campami. Stąd ta zmiana? Taki wyjazd jest nastawiony na znaczącą naukę konkretnych umiejętności u dziecka oraz rozwinięcie jego samodzielności. Stąd obozy i campy: multisportowe, żeglarskie, tenisowe, plastyczne, taneczne, piłkarskie, koszykarskie, konne, wspinaczkowe, fotograficzne, harcerskie, wędkarskie, pływackie czy językowe. Formalnie jednak istnieje taka różnica, że jeśli wyjazd organizowany jest w formie szerszej niż „zwykły wypoczynek” (np. obóz sportowy, czy spływ kajakowy), w składzie kadry muszą znaleźć się osoby posiadające dodatkowe uprawnienia.

Ponieważ koszt tego typu wyjazdu może wahać się od 1000 zł do nawet kilku tysięcy, oferta zakwaterowania, transportu, jak i samych zajęć jest bardzo zróżnicowana. Na co zwrócić uwagę pod kątem bezpieczeństwa, wybierając tego typu atrakcje dla naszych dzieci?

Z kim pojedzie nasze dziecko

Przede wszystkim warto „prześwietlić” firmę, która organizuje wyjazd – od jak dawna się tym zajmuje, jakie opinie o sposobie realizacji usługi krążą o niej w Internecie, a także na ile klarowna i precyzyjna jest umowa, którą zawieramy z organizatorem.

Każdy wyjazd zorganizowany dla dzieci musi mieć osobę wyznaczoną jako kierownika obozu, obecną na terenie ośrodka, odpowiedzialną za bezpieczeństwo i organizację całej imprezy. W przypadku dzieci, które nie ukończyły 10 lat, liczebność grupy pozostającej pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób. Starsze dzieci, a właściwie młodzież, mogą być pod opieką jednego wychowawcy, jeśli ich grupa nie liczy więcej niż 20 osób. Kierownik obozu nie może łączyć pełnionej funkcji z opieką nad daną grupą. Jeśli w grupie dzieci lub młodzieży jest osoba niepełnosprawna, dozwolona liczebność grupy ulega zmianie w zależności od jej rodzaju i stopnia niepełnosprawności (przepisy nie są tu precyzyjne, organizatorzy opierają swoje decyzje o informację z kuratorium lub ME).

Obowiązkiem kierownika jest odpowiedzialność za zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa, od momentu przejęcia ich od opiekunów prawnych, do ich ponownego przekazania oraz zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych w miejscu wypoczynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Co ważne, to kierownik, a nie ktokolwiek inny, jest zobowiązany do informowania opiekunów prawnych o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz ich stanie zdrowia, a także do przechowywania kopii dokumentów poświadczających kwalifikacje wychowawców grup i wszystkich pracowników pedagogicznych. Ubezpieczenie dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży nie jest obowiązkowe, ale wiele firm się na nie decyduje, wykupując polisę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla uczestników wyjazdu, a dla wychowawców od odpowiedzialności cywilnej (OC). Dopytajmy o tę pierwszą opcję i jeśli organizator jej nie zapewnia, sami ubezpieczmy dziecko na czas wyjazdu.

Odpowiedzialność i bezpieczeństwo

Organizator wypoczynku musi otrzymać od każdego uczestnika kartę kwalifikacyjną, wypełnioną przez rodziców. Stanowi ona pisemne potwierdzenie ich zgody na wyjazd dziecka z danym organizatorem oraz informuje o jego stanie zdrowia, chorobach przewlekłych i sposobie podawania leków, a także wskazuje osoby upoważnione do otrzymania informacji w razie choroby, wypadku lub innych sytuacji, na przykład związanych z zachowaniem dziecka.

Według informacji na stronie MEN, sposobu zapewnienia opieki medycznej w czasie zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży nie reguluje żaden akt prawny. Organizatorzy najczęściej podpisują umowę z lokalnym ośrodkiem zdrowia lub gabinetem lekarskim, który zapewni taką opiekę lub zatrudniają wśród kadry pielęgniarkę czy ratownika medycznego.

Lato w mieście

Co jeśli nie wyjazd? Możemy zapewnić dziecku także sporo atrakcji w miejscu zamieszkania. O zróżnicowaniu i dostępności oferty decydować będzie głównie wielkość aglomeracji (duże miasta oferują najwięcej form wypoczynku dla dzieci), a także termin, kiedy decydujemy się na zabukowanie półkolonii, zwanych także „latem w mieście”, kursów czy warsztatów. Cieszą się one coraz większym zainteresowaniem jako wypełnienie czasu dzieci w czasie wakacji, kiedy ich rodzice są w pracy.

Przeczytaj więcej porad jak wybrać zajęcia dodatkowe dla dzieci.

Oprócz ukierunkowanych tematycznie zajęć, dzieci mają okazję w czasie tego typu dziennych pobytów wakacyjnych poznać nowe środowisko, nauczyć się większej samodzielności, nabyć nowe umiejętności komunikacyjne, manualne, sprawnościowe, a także wiedzę. Organizatorzy dbają o to, aby oferta była na tyle ciekawa, aby dzieci miały wypełniony dzień aktywnością na świeżym powietrzu, a w razie pogorszenia pogody mają często w zanadrzu ciekawe gry edukacyjne, zabawy plastyczne i filmy.

Szkoły językowe latem

Wiele placówek edukacyjnych organizujących w roku szkolnym kursy dla dzieci i dorosłych, latem oferuje przyspieszone kursy dla dzieci i młodzieży, przypominające formą zagraniczny wyjazd na obóz czy kolonie językowe. Polega to zazwyczaj na „zanurzeniu” się uczestników w język, co oznacza komunikację w danym języku obcym od wspólnego śniadania, aż do opuszczenia przez dziecko placówki po południu. Jeśli oferta ta jest przygotowana przez właścicieli szkoły językowej o potwierdzonej renomie, właściwie nie mamy się czego obawiać jeśli chodzi o poziom zajęć, bo jako placówka edukacyjna, szkoła ma obowiązek zapewnić kadrę dostosowaną uprawnieniami do wieku i poziomu znajomości języka przez dzieci. Taka letnia nauka angielskiego, czy dowolnego innego języka, może okazać się prawdziwą trampoliną dla dziecka w jego chęci do nauki lub/i pewności siebie w swobodnym komunikowaniu się w języku obcym.

Bezpieczeństwo posiłków szkoły zapewniają najczęściej decydując się na catering zewnętrzny. Jeśli chcemy mieć pewność co do jakości tej usługi, możemy z wyprzedzeniem poprosić o podanie nazwy podwykonawcy i upewnić się, czy posiada zgodę Sanepidu na wykonywanie działalności.

Szkoły językowe organizują też kursy wyjazdowe. Wówczas obowiązują je takie same zasady formalne i bezpieczeństwa jak innych organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Nauka pływania i inne zajęcia warsztatowe

Szkółki piłkarskie, tańca, tenisowe, pływalnie, pracownie plastyczne i techniczne znajdują w organizowaniu letnich zajęć dla dzieci sposób na dodatkowy zarobek, a także na… reklamowanie w ten sposób swoich usług. Zadowolone z wakacyjnych zajęć z robotyki dziecko będzie prosić rodziców o kontynuowanie kursów w ciągu roku szkolnego.

Dla rodziców stacjonarne zajęcia wakacyjne dla dzieci to świetny sposób na rozbudzenie zainteresowań pociechy, danie jej szansy na spróbowanie różnych aktywności, które pozwolą z czasem na wyklarowanie się konkretnego hobby, czy formy aktywności fizycznej, która da jej radość i wspomoże rozwój psychofizyczny. Zajęcia wakacyjne w formie kursów, warsztatów to szczególnie warta uwagi oferta, jeśli w ciągu roku szkolnego brak nam czasu na regularne wożenie dziecka na zajęcia, a zależy nam na tym, aby zyskało nowe umiejętności i rozwinęło się w zakresie komunikacji społecznej.

Opracował Piotr Durski, portal Dajemyrade.pl


Opieka nad dzieckiem w trakcie wakacji - dodano: 2015-08-21

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.