ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Rejestr pedofilów

-
Rejestr pedofilów
Dane przestępców na tle seksualnym - pedofilów i gwałcicieli - dostępne są w rejestrze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. W bazie dostępne są ich zdjęcia, dane osobowe oraz aktualne miejsce zamieszkania

Rejestr składa się z dwóch części:
* ogólnodostępnej (rejestr publiczny)
* z dostępem ograniczonym, z którego mają korzystać przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi - np. dyrektorzy szkół czy organizatorzy wypoczynku dla dzieci będą mieli obowiązek sprawdzenia, czy zatrudniane przez nich osoby figurują w tym rejestrze. Podmioty uprawnione będą musiały zarejestrować konto na stronie rejestru, aby zadać pytanie. Wgląd do wszystkich danych będą zaś mieli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

Rejestr, do którego trafią dane osób prawomocnie skazanych za przestępstwa przeciw wolności seksualnej, został utworzony na mocy uchwalonej w maju ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Skazani, których dane trafią do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym, będą musieli informować policję o faktycznym adresie pobytu i każdej zmianie tego adresu, a jeśli tego nie zrobią – będzie im grozić grzywna lub areszt.
Rejestr pedofilów - dodano: 2018-01-01

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.