Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Ważne tematy

Badanie kamieni (złogów) badanie - interpretacje

Badanie kamieni (złogów)

Opis
w płynach ustrojowych, jak: mocz, żółć, są rozpuszczone związki chemiczne, które przy zaburzeniu równowagi składu środowiska, w jakim się znajdują, mogą się wytrącić, tworząc tzw. kamienie
kamienie nerkowe składają się głównie z wapnia
i szczawianów, ale też z > kwasu moczowego; znajdują się z reguły w miedniczkach nerkowych, ale również w moczowodach i pęcherzu moczowym
kamienie żółciowe powstają w drogach żółciowych i pęcherzyku żółciowym; składają się głównie
z > cholesterolu, wapnia, > bilirubiny
Znaczenie
występowanie kryształów nie zawsze ma znaczenie diagnostyczne; kryształy kwasu moczowego, wapnia, szczawiany mogą występować w moczu zdrowych osób; podejrzane jest stwierdzenie wielokrotnie u jednego pacjenta tylko jednego rodzaju kryształów
pomocne w ustaleniu przyczyny tworzenia się kamieni; umożliwiają zlecenie diety pozwalającej zapobiec tworzeniu się kolejnych złogów
Normy
w warunkach prawidłowych nie powinny się tworzyć żadne złogi