Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Ważne tematy

Immunoglobuliny (Ig) A, D, E, G, M badanie - interpretacje

Immunoglobuliny (Ig) A, D, E, G, M

Opis
wytwarzane przez > limfocyty B, przeciwciała obecne we wszystkich płynach i wydzielinach ustroju, mające za zadanie obronę przeciw obcym komórkom;
są podzielone na pięć grup:
IgA: występują w wydzielinach błon śluzowych, ślinie, łzach, śluzówce nosa, płuc - zajmują się obroną przeciwbakteryjną
IgD: są obecne na > limfocytach typu B, ich rola
nie została do końca poznana
IgE: są obecne na > zasadochłonnych > granulocytach
oraz komórkach tucznych są uwalniane w alergiach oraz
w robaczycach
IgG: szczególnie we krwi; zajmują się obroną przeciwbakteryjną; przechodzą przez łożysko z układu krążenia ciężarnej do układu krążenia płodu, zapewniając ochronę przed infekcjami w pierwszych miesiącach życia; funkcja antytoksyn przeciwko toksynom bakteryjnym IgM: szczególnie w surowicy; odpowiedzialne za ?wczesną obronę" w infekcjach bakteryjnych i wirusowych
Znaczenie
obecność podwyższonych poziomów każdej z grup immunoglobulin wskazuje na określone procesy chorobowe
podwyższone IgM świadczą o świeżej infekcji, natomiast IgG o infekcji przebytej w przeszłości lub długotrwałej
Normy
IgA: 0,7-5,0 g/l
IgE: zależnie od stosowanej do znaczenia metody laboratoryjnej
IgG: 7-16 g/l
IgM: 0,4-2,8 g/l
Wartości podwyższone
infekcje
alergie
choroby autoimmunizacyjne
hipergammaglobulinemia monoklonalna
Wartości obniżone
pierwotne i wtórne zespoły niedoboru przeciwciał