ciąża i poród

dziecko

kobieta

dla dzieci

rodzina

podróże

zobacz koniecznie

Okavango

Zasady gry (instrukcja)


Opis gry

W zabawie może brać udział od 2 do 4 graczy. Gra polega na doprowadzeniu małych zwierzątek do mety, czyli do wyspy, na której czeka mama. Zwierzątka mogą poruszać się po wyspach oraz po pływających na rozlewisku kłodach drewna. Trzeba jednak pamiętać, że kłody co chwila zmieniają swoje położenie, a między nimi może przepływać krokodyl.

Zawartość pudełka

 • 13-elementowa plansza
 • 4-elementowa ramka - rzeka
 • 4 narożne wyspy startowe
 • 4 wyspy mety
 • 1 wyspa środkowa<
 • 12 pionków „zwierzątek” – 3 lwiątka, 3 słoniki, 3 zeberki, 3 żyrafki
 • 40 żetonów „kłód” – 9 prostych, 13 zakrętów, 7 skrzyżowań typu „+”, 6 skrzyżowań typu „T”, 1 ślepa uliczka, 2 puste, 2 krokodyle


Przygotowanie gry

Na początku wybieramy gatunek zwierzątek, którymi będziemy grali. Jako pierwszy wybiera najmłodszy gracz, na końcu zaś - najstarszy. Po złożeniu planszy, każdy z graczy umieszcza swoje pionki z małymi zwierzątkami na narożnych wyspach startowych, na polach oznaczonych kolorowymi kółkami. Lwiątka stawiamy na szare kółka, słoniki na brązowe, zeberki na zielone, a żyrafki na żółte. Jeżeli gramy w wariant łatwy, ustawiamy tylko 2 pionki, które kładziemy na dwóch polach startowych – dowolnie według uznania gracza. 40 zakrytych żetonów "kłód" kładziemy obok planszy na stosie.
Jeżeli w rozgrywce bierze udział tylko dwóch graczy, powinni oni wybrać przeciwległe narożniki planszy.
W przypadku trzech graczy, najmłodszy gracz powinien mieć wolną wyspę startową po swojej lewej stronie.

Szybki Start

• Wylosuj żeton ze stosu i wsuń go między wyspy w jednym z czterech miejsc oznaczonych strzałką. Jeżeli wylosowałeś kłodę, najlepiej ustaw ją tak, aby Twoje zwierzątko mogło przejść przez rzekę.
• W swojej kolejce możesz ruszyć jednocześnie wszystkimi swoimi zwierzątkami - na wyspie ruszasz się o jedno pole, na kłodach o tyle, ile chcesz, pod warunkiem, że układ kłód Ci na to pozwala.
• Nie można wchodzić na pola startowe i końcowe innych graczy.
• Musisz dotrzeć do wyspy na której czeka mama i umieścić wszystkie swoje pionki na polach mety.

Szczegółowe zasady gry

Gracze wykonują ruchy po kolei, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, poczynając od najmłodszego gracza. Zadaniem graczy jest doprowadzenie swoich pionków z pól startowych do odpowiadających im kolorystycznie pól końcowych przez mosty z kłód i wyspy.

W swoim ruchu gracz kolejno:
losuje ze stosu jeden żeton i wsuwa między wyspy w miejscu oznaczonym strzałką. Powoduje to przesunięcie leżących już żetonów (o ile jakieś tam leżą), które tworzą drogę z kłód. Wsuwanie kolejnych żetonów sprawia, iżmrzeka „płynie”, dzięki temu układ „kłodowych dróg” zmienia się z każdym ruchem. Żeton można wsunąć na planszę dowolną stroną - układ kolejnych kłód nie musi do siebie pasować, następnie może (ale nie musi) ruszyć wszystkimi swoimi pionkami.

Zasady poruszania:
 • na wyspach: przesuwamy pionek tylko o 1 pole w ciągu kolejki;
 • po kłodach: w jednym ruchu możemy przesunąć pionek tak daleko na ile pozwala ułożona droga z kłód (np. jeżeli stoimy na wyspie, a ułożona droga daje możliwość przejścia na inną wyspę, to w jednym ruchu nasze zwierzątko przechodzi na tę wyspę). Oczywiście, nie musimy przesuwać pionka aż do końca drogi, możemy zatrzymać go w dowolnym miejscu trasy;
 • nie można wchodzić na pola startowe (kółka) i końcowe (kwadraty) innych graczy oraz na pola zajęte przez inne pionki;
 • nie można „przeskakiwać” przez inne pionki;
 • jeżeli wsuwając kolejny żeton, pionek nasz lub innego gracza zostanie „porwany przez nurt” i wypadnie poza planszę, to wówczas wraca na swoje pole startowe (dowolne);
 • jeżeli na planszę „wpłynie” krokodyl, to zagraża on pionkom będącym w zasięgu 1 pola wokół krokodyla – bezpieczne są tylko pola startowe i końcowe oraz centralne pole środkowej wyspy. Pionek, który znajdzie się w zasięgu krokodyla, wraca na swoje pole startowe;
 • jeżeli pionek jest już na mecie, w dalszym ciągu możemy go przesuwać w obrębie mety, aby zrobić miejsce innym pionkom.


Żetony, które po „przepłynięciu” wypadną poza planszę, odkładamy zakryte na osobny stos. Kiedy stos, z którego bierzemy żetony się skończy, zaczynamy losować żetony z tego drugiego stosu.

Uwaga - każda z czterech rzek tworzących rozlewisko płynie zawsze w tym samym, oznaczonym strzałką kierunku. Zabronione jest zatem wsuwanie żetonów w miejsca, które nie są oznaczone strzałką.

Warianty gry

1. łatwy – gramy dwoma pionkami – wygrywa ten z graczy, który pierwszy doprowadzi oba pionki do mety.
2. średni – gramy trzema pionkami, ale wygrywa ten z graczy, który doprowadzi 2 pionki do mety
3. trudny – gramy trzema pionkami, wygrywa ten z graczy, który doprowadzi wszystkie 3 pionki do mety.
4. wariant dowolny – sami ustalcie zasady gry! Może grać tylko z jednym krokodylem? Może będziemy losować po 2 żetony i wybierać korzystniejszy? Może pola startowe i końcowe nie będą chroniły przed krokodylami? A może... zdecydujcie sami!

Szukaj

Kategorie gier

W naszym serwisie znajdziesz opisy 92gier.

Najwyżej ocenianie gry

Najczęściej oceniane

Kategorie wiekowe