Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowo┼Ťciach

Sprawd┼║ koniecznie
Wa┼╝ne tematy

Towarzystwo Sportowe Wis│a Krakˇw

Reymonta 22
30-059 Krakˇw
woj. ma?opolskie
tel: 012 630-45-00


e-mail: jakubszatan@tswisla.pl
www: www.tswisla.pl


Informacje o instytucji

Towarzystwo Sportowe Wis│a Krakˇw dzia│a ju┐ od przesz│o 100 lat. G│ˇwnym celem naszego istnienia jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez dzia│alnoŠ w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji fizycznej i rehabilitacji ruchowej.

W strukturach TS Wis│a funkcjonuje 10 sekcji sportowych: boks, bryd┐, gimnastyka, judo, koszykˇwka kobiet, koszykˇwka mŕ┐czyzn, p│ywanie, siatkˇwka kobiet oraz strzelectwo.

Do naszego klubu nale┐y blisko tysi▒c osˇb, z czego znacz▒c▒ wiŕkszoŠ stanowi▒ dzieci.

JesteÂmy tak┐e organizatorem licznych imprez sportowych i rekreacyjnych. Organizujemy wyjazdy a tak┐e wypoczynek czasu wolnego dzieci i m│odzie┐y.