ciąża i poród

dziecko

kobieta

dla dzieci

rodzina

podróże

zobacz koniecznie

Telefony alarmowe w Europie

-
AUSTRIA (nr kierunkowy 0.043)
policja ........................................................................................... 133
pogotowie ratunkowe ............................................. 144 lub 141
straż pożarna ............................................................................. 122
numer ratunkowy ...................................................................... 112
pomoc drogowa ........................................................................ 120

BELGIA (nr kierunkowy 0.032)
policja ........................................................................................... 101
pogotowie ratunkowe/straż pożarna ................................ 100
numer ratunkowy ...................................................................... 112
pomoc drogowa .................................................... 070/34 47 77

BIAŁORUŚ (nr kierunkowy 0.0375)
policja .............................................................................................. 02
pogotowie ratunkowe ................................................................ 03
straż pożarna ................................................................................ 01
pomoc drogowa ....................... 001, 002, 007 lub 26 52 727

BUŁGARIA (nr kierunkowy 0.0359)
policja ........................................................................................... 166
policja drogowa ........................................................................ 165
pogotowie ratunkowe ............................................................. 150
straż pożarna ............................................................................. 160
pogotowie do wypadku na drodze .......................... 66 50 60
pomoc drogowa ........................................................................ 146

CHORWACJA (nr kierunkowy 0.0385)
policja .............................................................................................. 92
pogotowie ratunkowe ................................................................ 94
straż pożarna ................................................................................ 93
pomoc drogowa ................................... 987, z tel. kom. 01 987

CZECHY (nr kierunkowy 0.0420)
policja ........................................................................................... 158
pogotowie ratunkowe ............................................................. 155
straż pożarna ............................................................................. 150
numer ratunkowy ...................................................................... 112
pomoc drogowa .................................................................... 12 30

DANIA (nr kierunkowy 0.045)
numer ratunkowy ...................................................................... 112
pomoc drogowa ...................... 70 10 20 30 lub 70 10 80 90

ESTONIA (nr kierunkowy 0.0372)
policja ........................................................................................... 110
numer ratunkowy ...................................................................... 112
pomoc drogowa ........................ 69 69 188, z tel. kom. 18 88

FINLANDIA (nr kierunkowy 0.0358)
policja ..................................................................................... 10 022
numer ratunkowy ...................................................................... 112
pomoc drogowa pon.-pt. ................................. 09 77 47 64 00
pomoc drogowa w weekendy............................... 02 00 80 80

FRANCJA (nr kierunkowy 0.033)
policja .............................................................................................. 17
pogotowie ratunkowe ................................................................ 15
straż pożarna ................................................................................ 18
pomoc drogowa
- autostrady (tylko telefon awaryjny danej autostrady)
- posiadacze książeczek Międzynarodowej Pomocy
Drogowej (za wyjątkiem autostrad) ......... 08 00 08 92 22
pogotowie górskie Chamonix .................. +33 450/53 16 89

GRECJA (nr kierunkowy 0.030)
policja ........................................................................................... 100
pogotowie ratunkowe ............................................................. 166
straż pożarna ............................................................................. 199
pomoc drogowa ........................................................................ 104

HISZPANIA (nr kierunkowy 0.034)
policja ........................................................................................... 092
pogotowie ratunkowe ............................................................. 061
straż pożarna ............................................................................. 080
numer ratunkowy ...................................................................... 112
pomoc drogowa ..................................................... 90 23 00 505

HOLANDIA (nr kierunkowy 0.031)
policja .......................................................................... 09 00 88 44
numer ratunkowy ...................................................................... 112
pomoc drogowa ....................................................... 08 00 08 88

SERBIA i CZARNOGÓRA (nr kierunkowy 0.0381)
policja .............................................................................................. 92
pogotowie ratunkowe ................................................................ 94
straż pożarna ................................................................................ 93
pomoc drogowa ........................................................................ 987

LITWA (nr kierunkowy 0.0370)
policja .............................................................................................. 02
pogotowie ratunkowe ................................................................ 03
straż pożarna ................................................................................ 01
numer ratunkowy ...................................................................... 112
pomoc drogowa ............... 88 00 00 000 lub z tel. kom. 188

ŁOTWA (nr kierunkowy 0.0371)
policja .............................................................................................. 02
pogotowie ratunkowe ................................................................ 03
straż pożarna ................................................................................ 01
numer ratunkowy ...................................................................... 112
pomoc drogowa ...................... 80 00 000 lub z tel. kom. 188

NIEMCY (nr kierunkowy 0.049)
policja ........................................................................................... 110
numer ratunkowy ...................................................................... 112
pomoc drogowa .............................................. 01 80 22 22 222

NORWEGIA (nr kierunkowy 0.047)
policja (Oslo) .............................................................................. 112
pogotowie ratunkowe (Oslo) ................................................ 113
straż pożarna (Oslo) ................................................................ 110
straż pożarna poza Oslo .................................. numery lokalne
pomoc drogowa ....................................................... 81 00 05 05

PORTUGALIA (nr kierunkowy 0.0351)
numer ratunkowy ...................................................................... 112
pomoc drogowa (Lizbona) .................................. 21 94 29 103
pomoc drogowa (Porto) ....................................... 22 83 40 001

ROSJA (nr kierunkowy 0.07)
policja .............................................................................................. 02
pogotowie ratunkowe ................................................................ 03
straż pożarna ................................................................................ 01
w razie wypadku lub awarii ....................... telefon na policję

RUMUNIA (nr kierunkowy 0.040)
policja ........................................................................................... 955
pogotowie ratunkowe ............................................................. 961
straż pożarna ............................................................................. 981
pomoc drogowa ... 22 21 553, tel. kom. (+40 92) 38 27 15

SŁOWACJA (nr kierunkowy 0.0421)
policja ........................................................................................... 158
pogotowie ratunkowe ............................................................. 155
straż pożarna ............................................................................. 150
pomoc drogowa (ASA) ..................................................... 07 154

SŁOWENIA (nr kierunkowy 0.0386)
policja ........................................................................................... 113
numer ratunkowy ...................................................................... 112
pomoc drogowa ....................... 19 87 lub +38 61 53 05 353

SZWAJCARIA (nr kierunkowy 0.041)
policja ........................................................................................... 117
pogotowie ratunkowe ............................................................. 144
straż pożarna ............................................................................. 118
pomoc drogowa ........................................................................ 140
pogotowie górskie
REGA ................................................... 14 14
pogotowie górskie Air Glacier (kant. Valais) .................14 15

SZWECJA (nr kierunkowy 0.046)
numer ratunkowy ...................................................................... 112
pomoc drogowa ..................................................... 02 09 12 912

TURCJA (nr kierunkowy 0.090)
policja ........................................................................................... 155
pogotowie ratunkowe ............................................................. 112
straż pożarna ............................................................................. 110
pomoc drogowa .............................................. 02 12 27 86 214

UKRAINA (nr kierunkowy 0.0380)
policja .............................................................................................. 02
pogotowie ratunkowe ................................................................ 03
straż pożarna ................................................................................ 01
pomoc drogowa ................................................. 03 22 27 01 12
pomoc drogowa dla posiadaczy książeczki
Międzynarodowej Pomocy Samochodowej ........... 27 21 12

WĘGRY (nr kierunkowy 0.036)
policja ........................................................................................... 107
pogotowie ratunkowe ............................................................. 104
straż pożarna ............................................................................. 105
pomoc drogowa ....................................... 188 lub 13 45 17 55

WIELKA BRYTANIA (nr kierunkowy 0.044)
policja ........................................................................... 999 lub 112
pogotowie ratunkowe ............................................. 999 lub 112
straż pożarna ............................................................. 999 lub 112
pomoc drogowa .............................................. 08 00 02 89 018

WŁOCHY (nr kierunkowy 0.039)
policja ........................................................................................... 113
pogotowie ratunkowe ............................................................. 118
straż pożarna ............................................................................. 115
pomoc drogowa ..................................................... 80 01 16 800
Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.