ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Telefony alarmowe w Europie

-
AUSTRIA (nr kierunkowy 0.043)
policja ..........................................................133
pogotowie ratunkowe ............................................. 144 lub 141
straż pożarna ....................................................122
numer ratunkowy ..................................................112
pomoc drogowa ....................................................120

BELGIA (nr kierunkowy 0.032)
policja ..........................................................101
pogotowie ratunkowe/straż pożarna ................................100
numer ratunkowy ..................................................112
pomoc drogowa ....................................................070/34 47 77

BIAŁORUŚ (nr kierunkowy 0.0375)
policja ..........................................................02
pogotowie ratunkowe ..............................................03
straż pożarna ....................................................01
pomoc drogowa ....................................................001, 002, 007 lub 26 52 727

BUŁGARIA (nr kierunkowy 0.0359)
policja ..........................................................166
policja drogowa ..................................................165
pogotowie ratunkowe ..............................................150
straż pożarna ....................................................160
pogotowie do wypadku na drodze ...................................66 50 60
pomoc drogowa ....................................................146

CHORWACJA (nr kierunkowy 0.0385)
policja ..........................................................92
pogotowie ratunkowe ..............................................94
straż pożarna ....................................................93
pomoc drogowa ....................................................987, z tel. kom. 01 987

CZECHY (nr kierunkowy 0.0420)
policja ..........................................................158
pogotowie ratunkowe ..............................................155
straż pożarna ....................................................150
numer ratunkowy ..................................................112
pomoc drogowa ....................................................12 30

DANIA (nr kierunkowy 0.045)
numer ratunkowy ..................................................112
pomoc drogowa ....................................................70 10 20 30 lub 70 10 80 90

ESTONIA (nr kierunkowy 0.0372)
policja ..........................................................110
numer ratunkowy ..................................................112
pomoc drogowa ....................................................69 69 188, z tel. kom. 18 88

FINLANDIA (nr kierunkowy 0.0358)
policja ..........................................................10 022
numer ratunkowy ..................................................112
pomoc drogowa pon.-pt. ...........................................09 77 47 64 00
pomoc drogowa w weekendy..........................................02 00 80 80

FRANCJA (nr kierunkowy 0.033)
policja ..........................................................17
pogotowie ratunkowe ..............................................15
straż pożarna ....................................................18
pomoc drogowa
- autostrady (tylko telefon awaryjny danej autostrady)
- posiadacze książeczek Międzynarodowej Pomocy Drogowej (za wyjątkiem autostrad).........08 00 08 92 22
pogotowie górskie Chamonix .......................................+33 450/53 16 89

GRECJA (nr kierunkowy 0.030)
policja ..........................................................100
pogotowie ratunkowe ..............................................166
straż pożarna ....................................................199
pomoc drogowa ....................................................104

HISZPANIA (nr kierunkowy 0.034)
policja ..........................................................092
pogotowie ratunkowe ..............................................061
straż pożarna ....................................................080
numer ratunkowy ..................................................112
pomoc drogowa ....................................................90 23 00 505

HOLANDIA (nr kierunkowy 0.031)
policja ..........................................................09 00 88 44
numer ratunkowy ..................................................112
pomoc drogowa ....................................................08 00 08 88

SERBIA i CZARNOGÓRA (nr kierunkowy 0.0381)
policja ..........................................................92
pogotowie ratunkowe ..............................................94
straż pożarna ....................................................93
pomoc drogowa ....................................................987

LITWA (nr kierunkowy 0.0370)
policja ..........................................................02
pogotowie ratunkowe ..............................................03
straż pożarna ....................................................01
numer ratunkowy ..................................................112
pomoc drogowa ....................................................88 00 00 000 lub z tel. kom. 188

ŁOTWA (nr kierunkowy 0.0371)
policja ..........................................................02
pogotowie ratunkowe ..............................................03
straż pożarna ....................................................01
numer ratunkowy ..................................................112
pomoc drogowa ....................................................80 00 000 lub z tel. kom. 188

NIEMCY (nr kierunkowy 0.049)
policja ..........................................................110
numer ratunkowy ..................................................112
pomoc drogowa ....................................................01 80 22 22 222

NORWEGIA (nr kierunkowy 0.047)
policja (Oslo) ...................................................112
pogotowie ratunkowe (Oslo) .......................................113
straż pożarna (Oslo) .............................................110
straż pożarna poza Oslo ..........................................numery lokalne
pomoc drogowa ....................................................81 00 05 05

PORTUGALIA (nr kierunkowy 0.0351)
numer ratunkowy ..................................................112
pomoc drogowa (Lizbona) ..........................................21 94 29 103
pomoc drogowa (Porto) ............................................22 83 40 001

ROSJA (nr kierunkowy 0.07)
policja ..........................................................02
pogotowie ratunkowe ..............................................03
straż pożarna ....................................................01
w razie wypadku lub awarii .......................................telefon na policję

RUMUNIA (nr kierunkowy 0.040)
policja ..........................................................955
pogotowie ratunkowe ..............................................961
straż pożarna ....................................................981
pomoc drogowa ....................................................22 21 553, tel. kom. (+40 92) 38 27 15

SŁOWACJA (nr kierunkowy 0.0421)
policja ..........................................................158
pogotowie ratunkowe ..............................................155
straż pożarna ....................................................150
pomoc drogowa (ASA) ..............................................07 154

SŁOWENIA (nr kierunkowy 0.0386)
policja ..........................................................113
numer ratunkowy ..................................................112
pomoc drogowa ....................................................19 87 lub +38 61 53 05 353

SZWAJCARIA (nr kierunkowy 0.041)
policja ..........................................................117
pogotowie ratunkowe ..............................................144
straż pożarna ....................................................118
pomoc drogowa ....................................................140
pogotowie górskie
REGA .............................................................14 14
pogotowie górskie Air Glacier (kant. Valais) .....................14 15

SZWECJA (nr kierunkowy 0.046)
numer ratunkowy ..................................................112
pomoc drogowa ....................................................02 09 12 912

TURCJA (nr kierunkowy 0.090)
policja ..........................................................155
pogotowie ratunkowe ..............................................112
straż pożarna ....................................................110
pomoc drogowa ....................................................02 12 27 86 214

UKRAINA (nr kierunkowy 0.0380)
policja ..........................................................02
pogotowie ratunkowe ..............................................03
straż pożarna ....................................................01
pomoc drogowa ....................................................03 22 27 01 12
pomoc drogowa dla posiadaczy książeczki Międzynarodowej Pomocy Samochodowej ....... 27 21 12

WĘGRY (nr kierunkowy 0.036)
policja ..........................................................107
pogotowie ratunkowe ..............................................104
straż pożarna ....................................................105
pomoc drogowa ....................................................188 lub 13 45 17 55

WIELKA BRYTANIA (nr kierunkowy 0.044)
policja ..........................................................999 lub 112
pogotowie ratunkowe ............................................. 999 lub 112
straż pożarna ....................................................999 lub 112
pomoc drogowa ....................................................08 00 02 89 018

WŁOCHY (nr kierunkowy 0.039)
policja ..........................................................113
pogotowie ratunkowe ..............................................118
straż pożarna ....................................................115
pomoc drogowa ....................................................80 01 16 800Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.