Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego « maluchy.pl
ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

-
Leczenie turystów w krajach UE

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii.

EKUZ została wprowadzona 1.06.2004 r. w niektórych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii, zastępując formularze: E 110, E 111, E 119 i E 128.
W pozostałych państwach, w tym Polsce, EKUZ wydawana jest z data ważności od 01.01.2006 r.

Od 1 stycznia 2006 r. można posługiwać się wyłącznie EKUZ, gdyż dotychczas wydane formularze E 111 straciły ważność.

Uwaga: EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich.

Jakie dane znajdują się na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia
Zdrowotnego?

Na EKUZ znajdują się następujące informacje:

  • imię;
  • nazwisko;
  • data urodzenia;
  • PESEL;
  • numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę;
  • numer identyfikacyjny Karty;
  • data ważności Karty.

Są to jedyne dane zawarte na Karcie. Każde państwo członkowskie wydaje Kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych.

awers
rewers


zródło: NFZ

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.