ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej

-
Stosunki między rodzicami a dziećmi uregulowane są przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nim władza rodzicielska obejmuje przede wszystkim obowiązek i prawo rodziców do wykonywanie pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz wychowanie dziecka. Władza rodzicielska powinna być wykonywana z uwzględnieniem dobra dziecka i interesu społecznego. Rodzice powinni troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka Władza rodzicielska trwa do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności. Władza rodzicielska z reguły przysługuje obojgu małżonkom. W wyjątkowych sytuacjach sąd może np. w wyroku rozwodowym zmienić orzeczenie dotyczące sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej.

Aby doszło do sytuacji, w której rodzić może utracić władzę rodzicielską musi zaistnieć jedna z wymienionych poniżej przesłanek:
* utrata zdolności do czynności prawnych,
* pozbawienie władzy rodzicielskiej przez sąd opiekuńczy,
* utrata władzy rodzicielskiej przez rodziców w razie przysposobienia pełnego dziecka przez inną osobę czy też rozwiązanie przysposobienia kiedy władzę traci przysposabiający,
* zaprzeczenie ojcostwa

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka sąd może orzec ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Sąd może postanowić, iż wykonywanie władzy rodzicielskiej będzie nadzorowane, skierować dziecko do placówki zajmującej się opieką nad dziećmi, umieścić dziecko w rodzinie zastępczej, określenie sposobu postępowania.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest bardziej radykalnym środkiem bowiem rodzice tracą w pełni władzę rodzicielską. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może mieć miejsce w sytuacji kiedy : rodzice nie mogą wykonywać władzy rodzicielskiej z powodu trwałej przeszkody, jeżeli zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka (np. głodzenie)lub nadużywają władzy rodzicielskiej (np. poprzez bicie dziecka).

W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.


______________________________________________________________

Autor: ekspert serwisu www.Mojeprawo.pl

Serwis tworzony przez prawników działających przy Al Pari Business Centre. Specjalizuje się w udzielaniu porad prawnych przez internet.

Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej - dodano: 2007-03-09

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.