Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Warto kupić
Ważne tematy

Słowacja - informacje turystyczne

-

Co przed wyjazdem na wakacje powinieneś wiedzieć o kraju Słowacja. Niezbędne informacje o klimacie, bezpieczeństwie i zabytkach.

Słowacja leży w strefie klimatu umiarkowanego śródlądowego, o wpływach morskich z zachodu i kontynentalnych z Azji.Duże urozmaicenie powierzchni w postaci wysokich pasm górskich, szerokich kotlin i wąskich, ale głębokich dolin rzecznych powoduje ogromne zróżnicowanie mikroklimatyczne, co jest charakterystyczne dla terenów górskich. W granicach kraju można wyróżnić trzy strefy klimatyczne: ciepłą, umiarkowanie ciepłą i chłodną.
Strefa ciepła to tereny nizinne na południu, gdzie średnia temperatura roczna (8-10C, w lip cu 20-23C) jest naj wyż sza. W oko licach Bratysławy liczba dni słonecznych w ro ku do cho dzi do 200, a średnia opa dów wa ha się od 550 do 750 mm.
W lecie często zdarzają się dni, kiedy temperatura przekracza 35C w cieniu. Umiarkowanie ciepły klimat obejmuje więk szość kraju: pogórza, niskie góry, zbocza i dna dolin w wysokich górach. Średnia temperatur rocznych wynosi 4-8C, a średnia opadów - 800-1200 mm - bywa dwukrot nie wyższa niż na nizinach. W tej stre fie moż na już zaobserwować dużą zmienność pogody w zależności od ukształtowania terenu i charakteru regionu. Bywa, że wśród górskich kotlinach w let nie dni temperatura przekracza 30C, natomiast jesienią i zimą, przy sprzyających warunkach atmosferycznych, docho dzi tu często do zjawiska inwersji temperaturowej - najzimniejsze powietrze gromadzi się na dnie kotlin i dolin, a wraz ze wzrostem wysokości temperatura rośnie (w normalnych warunkach spada o ok. 0,5C na każde 100m wysokości). Inwersji często towarzyszy silne zamglenie ko tlin i dolin - tworzą się charakterystyczne morza mgieł, co jeszcze potęguje efekt inwersji: w zamglonych dolinach powietrze jest chłodne i wilgotne, natomiast na szczytach gór mocno grze je słońce, przy czym zdarza się, że różnica temperatur przekracza 10C! Obszar chłodny to partie terenu powyżej 800 m n.p.m., co w praktyce oznacza zazwyczaj grzbiety wyższych pasm. Średnia temperatur rocznych wynosi ok. 0C (-10°C w styczniu i 4°C w lipcu). Opady na średnim poziomie 1300-2000 mm występu ją przez cały rok, przyczym dominuje śnieg, w wyższych partiach gór zalega ją cy przez 200 dni w roku.

Kuchnia słowacka jest bardzo zróżnicowana w zależności od regionu. Na obszarach górskich o ubogich glebach i surowym klimacie podstawą wyżywienia były potrawy roślinne (chleb, ka sze, ka pusta), mleko i nabiał. Od początku XIX w. popularne stały się ziemniaki. Wraz z kapustą, placka mi owsianymi i razowcem tworzyły codzienne menu na północy Słowacji. W żyznych ciepłych regionach nizinnych uprawia no pszenicę i kukurydzę na biały chleb. Dieta była tutaj bogatsza w warzywa, owoce, ryby i dziczyznę.

Do podstawowych potraw, dostępnych niemal w każdej restauracji, należą m.in. hemendeks (jajko na szynce), hovadzia polievka (rosół wołowy), vyprážený syr (smażony żółty ser), rieberko (schabowy z kością), rezen (kotlet), gulas
(gulasz), kura (kurczak), palacinky sozava reninou (naleśniki z konfiturą), zakusok (ciastko) i zmrzlina (lody).

Informacje
Powierzchnia49 035 km2
Liczba mieszkańców5,45 mln
Języksłowacki
Walutaeuro
StolicaBratysława
Opinie

Brak opini użytkowników

Galeria

O kraju

Sekcje: Kraj i religia, Klimat, Co warto zobaczyć?, Jak spędzać wolny czas?, Kuchnia, Zakupy, Bezpieczeństwo zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w Przewodniku ilustrowanym Słowacja Pascal