Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Ważne tematy

Jak radzić sobie ze zbuntowanym dwulatkiem?

Krzysztof Wrona Krzysztof Wrona - psycholog
psycholog kliniczny, Mędzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska, Wrocław

-
   

Przejawem aktywności dwulatka jest nastawienie orientacyjno-badawcze. Dziecko chce poznać swoje otoczenie i sprawdzić "ja to działa". Poznanie to dotyczy nie tylko przedmiotów, ale i kontaktów społecznych z rodzicami i rówieśnikami. Dziecko w tym wieku jest już dostatecznie rozwinięte fizycznie, by radzić sobie ze sprawnym przemieszczaniem. Rozumie wiele słów chociaż nie potrafi wielu z nich wymówić i mową posługuje się w sposób nieporadny. Często nie rozumie ani kontekstu wypowiadanych kwestii, ani konsekwencji działań jakie podejmuje. Dwuletnie dziecko jest w stanie skupić uwagę zaledwie przez kilkanaście do kilkudziesięciu sekund, a emocje jakie nim kierują dalekie są od racjonalności, np. rzucając się na podłogę na środku sklepu sprawdza, czy rodzic panuje nad sytuacją. Cierpliwość w tym wieku nie istnieje! Dlatego też oczekiwanie od dwulatka respektowania zasad jest nieuzasadnione i przedwczesne, co oczywiście nie znaczy, że zasad takich nie należy wdrażać.

Pamiętać należy jednak, że efektem zbyt rygorystycznego hamowania naturalnej w tym wieku aktywności dziecka może być jego zahamowanie na dalszą resztę życia. Dwulatki nie tylko naśladują czynności dorosłych - równie łatwo naśladują też indywidualne cechy ludzi, z którymi najczęściej przebywają. Dwuletnie dzieci, te odważniejsze, często są postrzegane jako mali "agresorzy", a te mniej odważne jako ofiary agresji. Pierwsze stosunki społeczne zależą w dużym stopniu od postawy rodzica czy opiekuna. Dziecko naśladuje wszystkie formy zachowań, i pozytywne, i negatywne. Błędem jest uznawanie niepożądanych zachowań dziecka wyłącznie za czynnik rozwojowy. Brak reakcji na takie zachowanie prowadzi do wypracowania w dziecku przekonania, że są dopuszczalne. Zatem rolą rodzica dwulatka jest cierpliwe i konsekwentne ukierunkowywanie aktywności dziecka, również na drodze tworzenia reguł, jednak w ilości na tyle małej, by dziecko nie miało problemów z ich zapamiętaniem.


Jak radzić sobie ze zbuntowanym dwulatkiem? - dodano: 2002-11-24


Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.