Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Ważne tematy

Jak karać dziecko, gdy jest niegrzeczne?

Krzysztof Wrona Krzysztof Wrona - psycholog
psycholog kliniczny, Mędzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska, Wrocław

-
   

Na początek należy zadać sobie pytanie: dlaczego chcę ukarać dziecko? Czynnik poznawczy pozwoli oddzielić cel wychowawczy kary od prostego wyładowania emocji. Należy pamiętać o tym, że dziecko często jest niegrzeczne ponieważ czuje się opuszczone i pragnie w ten sposób zwrócić na siebie uwagę. Wyznaczając karę zawsze należy wziąć pod uwagę różnego typu okoliczności łagodzące, jak stres czy złe samopoczucie dziecka. Zawsze warto też spytać dziecko o powody złego zachowania. Jego zachowanie często ma dokładne uzasadnienie, chociaż dalekie jest od logiki, jaką kieruje się dorosły człowiek. Aby kara była skuteczna koniecznym jest, aby była: - karą niefizyczną, tj. różne formy kar werbalnych, połączonych z perswazją i wyjaśnianiem, - karą niezbyt uciążliwą, połączoną z brakiem kar i nagradzania zachowań negatywnych, - karą stosowana we wczesnej fazie zachowania negatywnego, zwłaszcza za zachowanie agresywne w każdej postaci, werbalnej i fizycznej (jest to rodzaj ochrony przed rosnącymi skutkami złego zachowania i jego eskalacją), - karą za konkretne zachowania.

O skuteczności kary świadczy akceptacja kary przez osobę karaną. Zasadniczym jest tu fakt, czy osoba wyznaczająca karę jest osobą akceptowaną przez winowajcę. Jeżeli kara wymierzana jest przez osobę nieakceptowaną, to zawsze powoduje ona poczucie niesprawiedliwości. W tym wypadku kara niczego nie uczy i często generuje w karanym chęć odwetu. Karą jaką dziecko może ponieść jest np. konieczność uczestniczenia w skutkach swego czynu. Dziecko zmuszone jest do bezpośredniej oceny, czy jego działanie przynosi efekty "ekonomicznie" pozytywne. W tym przypadku konsekwencja w postępowaniu rodzica uczy, że skutki złego postępku są określone i nieodwołalnie nastąpią. W przypadku niekonsekwencji w postępowaniu rodzica dziecko jest zdezorientowane i poszukuje możliwości ominięcia kary. Kara cielesna jest zawsze skrajnym upokorzeniem drugiej osoby, nie tylko dziecka. Poza tym uczy siłowego rozwiązywania konfliktu negując wszelki sens porozumienia między stronami.


Jak karać dziecko, gdy jest niegrzeczne? - dodano: 2002-11-27


Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.