Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Sprawdź koniecznie
Ważne tematy

Wymagania wobec przedszkoli niepublicznych

redakcja

-
   

Rodzice wybierając przedszkole niepubliczne muszą pamiętać, że wysokie czesne wcale nie gwarntuje automatycznie wysokiego poziomu nauczania i najlepszych metod wychowawczych. Pamiętaj zatem, by sprawdzić: * warunki lokalowe * kwalifikacje zatrudnionej kadry pedagogicznej, * ofertę edukacyjną i wychowawczą przedszkola, * atmosferę w przedszkolu Przedszkola niepubliczne zobowiązane są do: * realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, * organizowania pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej na podstawie wybranego programu wychowania przedszkolnego (przedszkole może realizować także program autorski po uzyskaniu pozytywnej opinii mianowanego nauczyciela przedszkola, posiadającego wyższe wykształcenie. Program przygotowany przez nauczyciela do użytku w danym przedszkolu dopuszcza dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej).


Wymagania wobec przedszkoli niepublicznych - dodano: 2005-02-20


Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.