ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Okres przechowywania i eksploatacji opon samochodowych

-
Okres przechowywania i eksploatacji opon samochodowych
Po okresie 5 lat użytkowania, opony powinny być regularnie sprawdzane przez wykwalifikowanego specjalistę w autoryzowanym serwisie opon, który oceni możliwości ich dalszego użytkowania.

Zgodnie z PN-C-94300-7 maksymalny okres przechowywania nowych opon wynosi 36 miesięcy od daty produkcji. Wszystkie nowe opony przechowywane są w magazynach fabrycznych i logistycznych z zachowaniem wymaganych warunków składowania i przechowywania oponPromocja na oponyWszyscy producenci. Atrakcyjne cenywww.promocjaopony.pl – zgodnie z zaleceniami producenta, nie obserwuje się obniżenia parametrów fizyko-mechanicznych oraz osiągów opon.

Zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym opony do samochodów osobowych, w RP mogą być użytkowane do osiągnięcia wskaźnika TWI wynoszącego 1,6 mm. Osiągnięcie tej głębokości w którym kol wiek punkcie rzeźby bieżnika dyskwalifikuje z dalszego użytkowania.

Po okresie 5 lat użytkowania, opony powinny być regularnie sprawdzane przez wykwalifikowanego specjalistę w autoryzowanym serwisie opon, który oceni możliwości ich dalszego użytkowania. Po okresie 5 lat eksploatacji opon, kontrola ta powinna być przeprowadzona, co najmniej raz w roku.

Opony, które osiągnęły wiek 10 lat licząc od daty ich produkcji powinny zostać wycofane z eksploatacji bez względu na pozostałą rzeźbę bieżnika.

W przypadku zaobserwowania: trwałych deformacji opon, spadku ciśnienia, zwiększenia poziomu hałasu emitowanego przez opony czy wibracji, należy oddać do zbadania przez specjalistę ogumienia.
Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.