Becikowe - warunki otrzymania, kwota « maluchy.pl
ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Becikowe - warunki otrzymania, kwota

-
Becikowe - warunki otrzymania, kwota fotolia.com
Jeszcze do niedawna o becikowym mówiło się, że jest to świadczenie „dla każdego” – i rzeczywiście tak było. Od 2013 roku zasady przyznawania tego dodatku zmieniły się i teraz są to środki tylko dla tych, którzy spełnią pewne warunki.
Na początek warto zauważyć, że „becikowe” nie jest rzeczywistą nazwą świadczenia, lecz tylko ogólnie przyjętą. Nazwa faktyczna to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.


Dla kogo becikowe?

Jeszcze do roku 2013 becikowe należało się każdej rodzinie, w której przyszło na świat dziecko. Jednak od zeszłego roku zasady się zmieniły i teraz, aby otrzymać odpowiednią kwotę, dochód rodziny nie może przekraczać 1922 złotych netto w przeliczeniu na jedną osobę.

O ile zmieniły się zasady przyznawania świadczenia, o tyle jego wysokość pozostała stała. Jeśli tylko dochody rodziny nie przekraczają wyżej wymienionej kwoty, to przyznaje się środki w wysokości 1000 złotych. Nie ma tutaj znaczenia, czy dochód rodziny wynosi 1921 złotych na osobę, czy 350 zł – kwota zapomogi pozostaje taka sama.

Kryteria medyczne

Warto zauważyć, że nawet, jeśli dochód w rodzinie nie przekracza wyżej wymienionej kwoty, a młoda matka udała się do lekarza potwierdzić ciążę dopiero po 10 tygodniu ciąży, to i tak nie otrzyma ona zapomogi w postaci „becikowego”. Wymóg pozostawania pod opieką lekarską przed 10 tygodniem ciąży jest bowiem jednym z warunków otrzymania pieniędzy.

Forma zaświadczenia, które potwierdza fakt istnienia takiej opieki, jest ściśle określona, a w dokumencie musi znajdować się także zapis o co najmniej trzech odbytych wizytach lekarskich. Zaświadczenie musi wystawić lekarz albo położna.

Kryterium czasowe

Aby otrzymać zapomogę w postaci „becikowego”, trzeba również przestrzegać terminu złożenia wniosku. Na szczęście, jest on długi – wynosi bowiem 12 miesięcy od urodzenia się dziecka (w przypadku adopcji jako datę analogiczną do urodzenia dziecka uznaje się termin przysposobienia lub objęcia dziecka opieką prawną/faktyczną).

Dokumenty

W celu otrzymania zapomogi, należy udać się do ośrodka pomocy społecznej lub urzędu gminy. Tam otrzymujemy wniosek, który należy wypełnić i załączyć:
  • Kserokopię dowodu osobistego osoby składającej wniosek
  • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
  • Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką lekarską w czasie ciąży
  • Zaświadczenia wszystkich członków rodziny o dochodach za poprzedni rok
  • Pisemne oświadczenia o tym, że osoba wnioskująca nie odebrała wcześniej „becikowego”

Warto wiedzieć

W przypadku, jeżeli jednemu z rodziców przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, to nie obowiązuje ono już w Polsce (innymi słowy, rodzic taki nie otrzyma już „becikowego”).
Zapomoga ta jest zwolniona z opodatkowania, co oznacza, że nie uwzględniamy jej w późniejszym rozliczaniu się z urzędem skarbowym.

Becikowe - warunki otrzymania, kwota - dodano: 2014-10-02

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.