Advertisement
ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Świerzb

-

Aleksander Olsztyński - dermatolog

Lek. med., Prywatny Gabinet Dermatologiczny, Gdynia

Jest to choroba zakaźna wywoływana przez rodzaj roztoczy.
Cechą charakterystyczną tej choroby jest świąd nasilający się szczególnie w nocy .

Czynnikiem powodującym tę chorobę jest świerzbowiec ludzki, którego
zapłodniona samiczka przenika do naskórka i drąży w nim tzw. norkę świerzbowcową. Dziennie składa ona ok. 2-3 jaj i ginie po kilku tygodniach. Z jaj wylęgają się larwy, które w ciągu ok. 3 tygodni przekształcają się w dojrzałe świerzbowce. Okres wylęgania zależny jest od masywności zakażenia i wynosi od 3 dni do ok.3 tygodni.

Zakażenie następuje drogą bezpośredniego kontaktu – człowiek od człowieka lub za pośrednictwem przedmiotów codziennego użytku - najczęściej pościeli. Rozgrzanie ciała sprzyja przedostawaniu się zapłodnionych samic do naskórka.

Cechą charakterystyczną tego schorzenia jest jak pisałem wyżej świąd.
Nasilający się w porze nocnej pod wpływem rozgrzania ciała w pościeli - dlatego można zaobserwować u dzieci jak i dorosłych niespokojny sen, częste drapanie się.
Najczęstszym umiejscowieniem się świerzbu są palce rąk, zgięcia i fałdy skóry, okolice pępka i brodawek sutkowych u kobiet i okolice narządów płciowych u mężczyzn oraz pośladki.
U dzieci charakterystyczne jest zajęcie dłoni i podeszw stóp - najczęściej obserwuje się pojedyncze czerwonawe grudki. W w/wym. miejscach dochodzi do powstania wysypki grudkowo - pęcherzykowej.
W wyniku drapania powstają linijne przeczosy oraz może dojść do wtórnego zakażenia bakteryjnego miejsc zajętych przez śwerzba.
U osób dbających o higienę objawy chorobowe mogą być trudno uchwytne.

Rozpoznanie ustala się na podstawie powyższych objawów tj. nor świerzbowcowych, wysypki grudkowo - pęcherzykowej i świądu nasilającego się przede wszystkim w nocy, bardzo pomocny jest wywiad dotyczący świądu u członków najbliższej rodziny.
Dość dużym problemem jest rozpoznanie choroby u małych dzieci - bardzo często dzieci trafiają do lekarzy pierwszego kontaktu, gdzie najczęściej rozpoznawana jest jakaś postać alergii. Niewłaściwy dobór leków powoduje rozwój choroby, najczęściej dochodzi do powikłań bakteryjnych. W przypadku stwierdzenia podobnych objawów najlepiej od razu zgłosić się do poradni dermatologicznej - samo leczenie polega na stosowaniu zewnętrznie maści lub płynów.

Należy pamiętać przy tym, żeby po zakończonym leczeniu nie używać w ciągu 14 dni bielizny osobistej i ubrań uprzednio noszonych.
Ubrania powinny być wyprane i uprasowane, tak samo powinno się postąpić z pościelą. W związku z tym, że choroba cechuje się dużą zakaźnością, powinno się profilaktycznie przeleczyć wszystkich członków rodziny lub osoby z najbliższego otoczenia

Świerzb - dodano: 2003-10-17

Avatar
Aleksander Olsztyński - dermatolog

Lek. med., Prywatny Gabinet Dermatologiczny, Gdynia

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.