ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Lody Milka wycofywane ze sprzedaży! Jeśli je kupiliście, nie jedzcie!

-
Lody Milka wycofywane ze sprzedaży! Jeśli je kupiliście, nie jedzcie!
Firma Froneri, producent lodów marki Milka, poinformowała o wycofywaniu ze sprzedaży części swoich produktów w Polsce. Powodem takiej decyzji jest stwierdzenie w lodach obecności pestycydu - tlenku etylenu (ETO) - w stężeniu niezgodnym z normami UE.

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, obecność tej substancji w żywności w Unii Europejskiej jest niedozwolona.

Jak poinformował w specjalnym komunikacie polski oddział firmy Froneri - stabilizatory roślinne stosowane przez producenta lodów w Polsce są dostarczane jako mieszanka różnych substancji stabilizujących i używane są w bardzo małych ilościach w produkcji produktów lodowych, więc stężenie tlenku etylenu w gotowych produktach lodowych jest śladowe i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności jest bardzo niskie. Niemniej ilość tlenku etylenu nie jest zgodny z poziomem, który jest dopuszczalny w krajach UE, dlatego producent zdecydował prewencyjnie o wycofaniu części produktów zawierających kwestionowaną substancję.

Główny Inspektorat Sanitarny w swoim komunikacie zapewnia, że w porozumieniu z producentem/dystrybutorem podjął natychmiastowe działania zmierzające do wycofania z obrotu partii lodów, ponadto monitoruje działania podejmowane przez producenta.

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę FRONERI POLSKA Sp. z o.o. wycofaniu dystrybuowanych przez nią lodów marki MILKA ze względu na zastosowanie do ich produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu. Tlenek etylenu to szkodliwa dla zdrowia substancja, a jej obecność w żywności na terenie Unii Europejskiej jest niedozwolona. GIS poinformował, że firma FRONERI POLSKA Sp. z o.o. zdecydowała o konieczności wycofania produktów wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu zanim uzyskano informację o zanieczyszczeniu surowca.

GIS wycofuje serię lodów Milka. O jakie produkty chodzi?
  • Milka Vanilla & Chocolate Heart 480 ml, Kod Produktu: 31017662; Nr partii: OS1034, OS1035, OS1089, OS1090, OS1105, OS1106, OS1119, OS1085
  • Milka Mini Vanilla & chocolate (mini rożki) 8 x 25 ml; Kod Produktu: 31014722; Nr partii: OS1039, OS1040, OS1072, OS1151, OS1041, OS1073, OS1109, OS1110, OS1042
  • Milka Mini 6 x 50 ml (Vanilla &Chocolate Swirl); Kod produktu: 31018838, Nr Partii: MI1079, MI1133, MI1134. Kod produktu: 31015621, nr partii:MI0143, MI0144
  • Milka Vanilla & Chocolate Swirl 100 ml; Kod produktu: 31014536, nr partii: MI0076, MI0077, MI1096, MI1097, MI1131, MI1132, MI1150, MI1151
  • Milka Chocolate Hazelnut 100 ml, Kod produktu: 31014540, nr partii: MI0035, MI0036, MI1117, MI1118, MI0160
  • Milka Caramel-Crunch 100 ml, Kod produktu: 31014541, nr partii: MI0037, MI0038, MI0039, MI1098, MI1099, MI1137, MI1138, MI1139

Nie należy spożywać partii wyrobów określonych w tym komunikacie ? zaleca GIS.

Ten sam problem oprócz Polski wystąpił również we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, na Malcie, w Danii, Portugalii, Andorze, Austrii, Holandii, Belgii, Grecji, Rumunii i na Cyprze.
Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.