ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

dodatkowe czynności związane z założeniem firmy

-
Przedsiębiorca, który uzyskał zaświadczenie o wpisie do ewidencji, nr REGON oraz NIP musi podjąć jeszcze kilka kroków, aby działać zgodnie z prawem.

  1. założenie rachunku bankowego dla prowadzonej działalności gospodarczej

  2. wykonanie pieczątki, która będzie zawierać nazwę firmy, adres zakładu głównego, NIP, REGON i nr rachunku bankowego.

  3. zawiadomienie w formie pisemnej właściwego inspektora pracy i inspektora sanitarnego w okresie 30 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej o miejscu, rodzaju, zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bhp dotyczących danej dziedziny działalności.


(źródło: UM Wrocław)


dodatkowe czynności związane z założeniem firmy - dodano: 2006-04-12

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.