ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

dotacje na założenie działalności

-

Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zgodnie z art.46 ust.3 wszystkie osoby bezrobotne będą mogły występować o bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 500 % przeciętnego wynagrodzenia (5 x 2.332,17 = 11.660, 85).
Ustawa wchodzi w życie 1 czerwca 2004r.


Dodatkowo na podstawie art.46 ust. 4 ww. istnieje możliwość ustawy ubiegania się o refundację w wysokości maks. 80 % kosztów na pomoc prawną, konsultacje i doradztwo, dotyczące podjęcia działalności gospodarczej, jednak nie więcej niż 200% minimalnego wynagrodzenia za prace (2 x 824zł = 1648 zł).


dotacje na założenie działalności - dodano: 2006-04-12

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.