ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

formy opodatkowania

-

Karta podatkowa


 Osoby rozliczające się w formie karty podatkowej opłacają podatek w postaci stałego miesięcznego ryczałtu. Nie muszą prowadzić żadnej ewidencji, ale muszą wystawiać rachunki lub faktury VAT na życzenie kupującego. Nie muszą składać, co miesięcznych deklaracji. Do czasu otrzymania decyzji ustalającej wysokość karty podatkowej, jednak nie dłużej niż 4 miesiące będziesz musiał prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. osoby te raz w roku będą musiały składać PIT 16A który dotyczy rozliczenia wpłaconego podatku w formie karty podatkowej. Na złożenie PIT-u 16A masz czas do 31 stycznia roku następnego po roku za który składany jest PIT 16A.


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych


Jest to uproszczona forma prowadzenia dokumentacji podatkowej. Polega na tym, że ewidencjonujesz tylko uzyskane przychody a podatek dochodowy płacisz tylko od tych przychodów. Sposób liczenia jest prosty. Uzyskiwane przez Ciebie przychody są podzielone na kategorie. Każda kategoria ma swoją stawkę podatkową. Składa się tu PIT 28 do dnia 31 stycznia roku następnego


Zasady ogólne - Księga przychodów i rozchodów


Podatnicy są zobowiązani do gromadzenia wszystkich dokumentów księgowych, opisywania ich i sprawdzania poprawności formalnej. Wymagane jest dokumentowanie praktycznie wszystkich wydatków fakturami VAT, rachunkami lub dowodami wewnętrznymi. W przeciwnym wypadku wydatki nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a także do bieżącej weryfikacji wszystkich zapisów. Składa się tu deklaracje comiesięczne PIT 5.


Podatek dochodowy płacony jest od osiągniętych dochodów.


formy opodatkowania - dodano: 2006-04-12

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.