koncesje oraz Rejestr Działalności Regulowanej « maluchy.pl
ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

koncesje oraz Rejestr Działalności Regulowanej

-

KoncesjeNowa ustawa ograniczyła koncesjonowanie działalności gospodarczej tylko do sześciu szczególnych dziedzin aktywności gospodarczej, które wymagają reglamentacji państwa ze względu na  swoje znaczenie. Następujące dziedziny działalności gospodarczej podlegają koncesjonowaniu:  • poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze;

  • wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami  i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

  • wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią

  • ochrona osób i mienia

  • rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

  • przewozy lotniczePrzepisy ustawy o swobodzie działalności wydłużyły minimalny okres , na jaki jest udzielana koncesja z 2 do 5 lat. Ustawodawca przyznaje wnioskodawcy prawo skrócenia tego okresu. Wprowadzono nowy tryb postępowania o udzielenie koncesji przez wprowadzenie instytucji przetargu w przypadku ubiegania się wielu przedsiębiorców o ograniczoną liczbę koncesji.


Ustawa utrzymała część obowiązujących zezwoleń w celu sprawowania nadzoru w szczególnie wrażliwych sferach działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustaw szczególnych, wskazanych w art.75 ustawy o swobodzie działalności, w tym m.in.:  • o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

  • o grach i zakładach wzajemnych

  • o specjalnych strefach ekonomicznych

  • o ruchu drogowym (w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych)


 


Regulowana działalność gospodarcza.


Ograniczenie ingerencji organów administracji publicznej w procesie podejmowania działalności gospodarczej możliwe jest dzięki zastąpieniu zezwoleń wpisem do Rejestru Działalności Regulowanej, dokonywanym na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy o spełnieniu wymogów przewidzianych przez prawo dla wykonywania wskazanego rodzaju działalności. Złożenie wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej oraz złożenie stosownego oświadczenia jest wystarczające dla rozpoczęcia takiej działalności.
Przykładem działalności podlegającej wpisowi w Rejestrze Działalności Regulowanej są usługi turystyczne. Zgodnie z art. 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.


koncesje oraz Rejestr Działalności Regulowanej - dodano: 2006-04-12

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.