karty bankowe « maluchy.pl
ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

karty bankowe

-
karty bankowe

Karty płatnicze - są bezpośrednio związane z RORem (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy), łączą w sobie cechy karty bankomatowej oraz płatniczej. Są to karty debetowe, którymi można dokonywać płatności bezgotówkowych w punktach hanlowych lub wypłacać gotówkę z bankomatu. Rachunek zostaje obciążony natychmiast po otrzymaniu przez bank informacji o dokonanej transakcji (czas od kilku sekund do kilkunastu dni w zależności od punktu handlowego lub  banku). W bankomacie za pomoca tej karty można również sprawdzić stan rachunku, wydrukować historię operacji a także zmienić nr PIN. Za pomocą karty możemy dokonywac operacji do sumy wolnych środków na koncie osobistym. Wolne środki to własne oszczedności trzymane na koncie plus ewentualnie przyznany dopuszczalny kredyt w rachunku (linia). W ramach tej karty zwykle ustalony jest limit dzienny wypłaty gotówki.


Karty identyfikacyjne - to karty służące do identyfikacji klienta w dowolnym oddziale banku. Wprowadzone one są zamiast tradycyjnych metod identyfikacji potrzebnych przy wykonywaniu transakcji przez klienta, takich jak sprawdzenie dowodu tożsamości, czy wzoru podpisu. Taką kartą może być zarówno karta płatnicza danego klienta, jak również wydawana przez niektóre banki typowa karta służąca tylko do identyfikacji, nie pełniąca żadnej innej funkcji.


Karty kredytowe - nie są związane z posiadaniem przez klienta rachunku w danym banku. Można nimi dokonywać operacji do wysokości przyznanego przez bank kredytu (na podstawie ocenionej zdolności kredytowej klienta). Za pomocą karty możemy dokonywać płatności bezgotówkowych oraz wypłacić gotówkę z bankomatu (za wypłatę bank pobiera prowizję). Idea karty kredytowej polega na tym, że klient może korzystać bezpłatnie ze środków do wysokości przyznanego limitu przez określony okres (ok. 50 dni). Bank wyznacza termin spłaty całości zadłużenia. Jesli zadłużenie nie zostanie spłacone w całości lub w części w wyznaczonym terminie, bank pobiera odsetki od wykorzystanego kredytu (oprocentowanie tego kredytu jest wyższe od pozostałych kredytów w ofertach banków). Zwykle, żeby zachęcić klientów do karty kredytowej, banki oferują dodatkowe usługi związane z posiadaniem takiej karty. Są to np. pakiety ubezpieczeniowe.


Karty obciążeniowe (charge) - mają podobne działanie do karty kredytowej jednak podobnie jak karty płatnicze związane są z posiadaniem rachunku przez klienta w danym banku. Umożliwiają korzystanie ze środków pieniężnych bez konieczności posiadania tych środków na rachunku. Kwota wykorzystanych środków za pomocą karty (plus należne bankowi prowizje) powinna być spłacona przez klienta w określonym w umowie dniu miesiąca (w tym dniu rachunek zostaje obciążony przez bank na kwotę dokonanych transakcji). Wcześniej klient dostaje zestawienie dokonanych za pomocą karty transakcji w danym miesiącu. Karta obciążeniowa może posiadać określony limit wydatków.


karty bankowe - dodano: 2006-04-12

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.