ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

rachunki bankowe, lokaty

-

Umowa rachunku bankowego zawiera nastepujace elementy:
-strony umowy
-rodzaj konta
-wysokość prowizji za prowadzenie rachunku
-częstość kapitalizacji odsetek
-zakres odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe prowadzenie rozliczeń oraz wysokość odszkodowania za nieprawidłową realizację zleceń posiadacza rachunku.
-warunki zmiany i rozwiązania umowy

Rodzaje rachunków bankowych:
-rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) dla osób fizycznych
-lokaty terminowe
-rachunki bieżące dla podmiotów gospodarczych
-rachunki pomocnicze (ewidencjonowanie operacji związanych z wydzielonym obszarem działalności przedsiębiorstwa - odbywa się poprzez wydzielenie poszczególnych rodzajów działalności z konta głównego)

LOKATY


Lokata terminowa - to zdeponowanie środków pieniężnych w banku na warunkach określonych w umowie. Warunki dotyczą rodzaju lokaty, minimalnej kwoty lokowanych pieniędzy, okresu utrzymania oraz wysokości oprocentowania.

Bank zwykle określa minimalną kwotę na jaką może być założona lokata. Im kwota lokaty jest większa, tym oprocentowanie najczęściej jest wyższe.

Termin lokaty określa na jaki okres wpłacone pieniądze są blokowane przez bank. Jeśli kapitał jest utrzymany na lokacie do terminu okreslonego w umowie, klient otrzymuje odsetki od banku.

Rodzaje lokat:
- standardowa - bank ściśle określa w swojej ofercie jej warunki i wysokość oprocentowania. W przypadku tej lokaty nie ma możliwości wypłaty odsetek przed ustalonym terminem wygaśnięcia lokaty (terminem kapitalizacji odsetek). Jeśli nastąpi przedterminowa wypłata środków zgromadzonych na lokacie, klient nie otrzymuje odsetek.
- negocjowana - skierowana głównie do osób prawnych, charakteryzuje się wysoką kwotą początkową i możliwością negocjacji oprocentowania. Zwykle można ją zakładać na dowolna ilośc dni.
- rentierska - odsetki wypłacane są po miesiącu, kwartale lub półroczu. Nie są one dopisywane do kwoty kapitału na rachunku lokaty, tylko przelewane na wskazany przez klienta rachunek.
- dynamiczna (progresywna) - oprocentowanie lokaty wzrasta wraz z wydłużaniem się terminu utrzymywania środków na lokacie. Istnieje możliwość wypłaty kapitału w każdym momencie trwania lokaty bez utraty odsetek, które naliczane są proporcjonalnie do okresu utrzymywania lokaty. Jest to lokata roczna.
- dyskontowa – odsetki od lokaty wypłacane są w momencie jej założenia. Jeśli klient wcześniej zerwie umowę, bank wypłaca mu kapitał pomniejszony o kwotę wypłaconych wcześniej odsetek,
- automatyczna - oferowana przez niektóre banki właściocielom kont. Jeśli na rachunku zgromadzone zostaną środki powyżej określonej kwoty, wówczas bank automatycznie blokuje kwotę nadwyżki bez odpowiedniej dyspozycji klienta, ale za jego wcześniejszą zgodą. Formą takiej lokaty jest np. lokata nocna (overnight) - pieniądze zgromadzone na rachunku są blokowane na noc i od tej kwoty są naliczane wyższe odsetki.
- inwestycyjna - łączy elementy lokaty terminowej z inwestycyjna na giełdzie. Klient otrzymuje gwarantowane oprocentowanie oraz udział we wzroście określonego indeksu giełdowego. Ma charakter długoterminowy.


Obliczanie odsetek


(Kwota lokaty * stopa % * ILOŚĆ DNI) / 365.


odnawialność lokaty
kapitalizacja


rachunki bankowe, lokaty - dodano: 2006-04-12

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.