ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

świadczenie rehabilitacyjne

-

Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane ubezpieczonemu, który wyczerpał prawo do pobierania zasiłku chorobowego, ale w dalszym ciągu jest niezdolny do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje takiej osobie na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy. Decyzję o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego podejmuje oddział ZUS na podstawie orzeczenia  lekarza orzecznika, albo, jeżeli było postępowanie odwoławcze, na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej ZUS..

 

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90%  podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez pierwsze trzy miesiące pobierania tego świadczenia, a przez dalszy okres - 75% podstawy wymiaru.  W przypadku gdy niezdolność do pracy

przypada w okresie ciąży, świadczenie wypłacane jest w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Przez pierwsze trzy miesiące pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracodawca nie może zwolnić pracownika z pracy.


(źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)świadczenie rehabilitacyjne - dodano: 2006-04-12

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.