ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Czym kierować się przy wyborze ubezpieczenia na życie? Poznaj rady eksperta

-
Czym kierować się przy wyborze ubezpieczenia na życie? Poznaj rady eksperta
Chociaż więcej Polaków posiada ubezpieczenie OC samochodu niż ubezpieczenie na życie, świadomość w kwestii finansowego zabezpieczenia swojej przyszłości zmienia się na lepsze. Zainteresowanie tzw. życiówkami rośnie, ale część osób korzysta z przypadkowej oferty. Tymczasem niedopasowane ubezpieczenie na życie może oznaczać niepełną ochronę w razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Jakimi kryteriami należy się kierować, szukając polisy?

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują szeroki wybór ubezpieczeń na życie, które – mimo wielu podobieństw – różnią się detalami. I właśnie na tych kilka szczegółów należy zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy z konkretnym ubezpieczycielem.

Cel ubezpieczenia na życie

Myśląc o wykupieniu polisy na życie, warto odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego potrzebuję ubezpieczenia?. Jeśli chodzi wyłącznie o zabezpieczenie finansowe w razie śmierci, warto rozważyć polisę ochronną. Chcąc zapewnić sobie ochronę życia i jednocześnie oszczędzać, kapitałowe ubezpieczenie na życie będzie lepszym rozwiązaniem.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie na życie to polisa, która charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony. Dlatego warto kolejny raz odpowiedzieć sobie na kilka istotnych pytań:

  • czy chcę zabezpieczyć finansowo swoich bliskich po śmierci?
  • czy chcę otrzymać wsparcie finansowe w razie wypadku?
  • czy chcę otrzymać wsparcie w razie leczenia szpitalnego?

Sprecyzowanie swoich potrzeb i oczekiwań pomoże podjąć decyzję związaną z zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Im jest ona szersza, tym pełniejsza ochrona finansowa w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Standardowo jednak ubezpieczenie na życie obejmuje takie sytuacje jak: śmierć i inwalidztwo. Większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje także umowy dodatkowe, które pozwalają na zabezpieczenie finansowe w przypadku innych sytuacji np. śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ciężkiej choroby, leczenia szpitalnego. Ponadto, ubezpieczenie na życie może uwzględniać jeszcze np. złamanie kości, operację w szpitalu.

Okres ubezpieczenia

Polisa na życie może, ale nie musi być zawierana bezterminowo. Wybór okresu ubezpieczenia powinien być przede wszystkim determinowany własnymi potrzebami. Inne oczekiwania ma bowiem rodzina spłacająca kredyt hipoteczny i wychowująca małe dzieci, a inne – rodzina bez kredytu, w której dzieci są już dorosłe.

Ubezpieczenie na życie może trwać zarówno rok, jak i przez całe życie. W przypadku klasycznych życiówek, najczęściej są one zawierane na ok. 15 lat. Natomiast umowy na polisy ochronno-kapitałowe zawierane są na dłuższy okres.

Czas trwania ubezpieczenia należy ustalić optymalnie, biorąc pod uwagę ryzyko finansowe związane z utratą dochodów. Oznacza to, że bezterminowa polisa nie zawsze będzie miała swoje uzasadnienie.

Suma ubezpieczenia

Wybierając polisę na życie, istotnym parametrem jest suma ubezpieczenia. Od jej wartości będzie zależeć wysokość wypłacanej finansowej rekompensaty, gdy dojdzie do zdarzenia losowego uwzględnionego w umowie.

Teoretycznie im wyższa suma ubezpieczenia, tym lepiej. W praktyce jednak będzie oznaczać to może dużo wyższą składkę, co może zniechęcać do wykupienia polisy. Dlatego należy dokonać analizy swoich potrzeb oraz sytuacji życiowej – może się bowiem okazać się, że najwyższa suma ubezpieczenia wcale nie jest konieczna.

Przykład 1. Jeśli śmierć ponosi młody mężczyzna, mający na utrzymaniu 4-osobową rodzinę i zostawia bliskich z niespłaconym kredytem hipotecznym na kwotę 200 tys. złotych, suma ubezpieczenia powinna przekraczać finansowe zobowiązania.

Przykład 2. Jeśli śmierć ponosi dojrzały mężczyzna, który ma na utrzymaniu tylko żonę i pozostawia małżonkę z kredytem hipotecznym w wysokości 45 tys. złotych, suma ubezpieczenia nie musi być maksymalna.


Nie istnieje żadna uniwersalna zasada, zgodnie z którą można ustalić odpowiednią sumę ubezpieczenia. Każdy ubezpieczający powinien we własnym zakresie poddać ocenie swoje roczne wydatki i na tej podstawie ustalić optymalną wartość sumy ubezpieczenia.

Uwaga na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Wybierając ubezpieczenie na życie, warto zwrócić również uwagę na kwestię związaną z wyłączeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych odmawia wypłaty świadczenia, m.in. w takich sytuacjach jak:

  • śmierć w wyniku wojny lub stanu wojennego, aktów terroryzmu,
  • śmierć w wyniku samobójstwa (np. w kilku pierwszych latach obowiązywania polisy),
  • inwalidztwo na skutek samookaleczenia,
  • inwalidztwo po wypadku, do którego doszło pod wpływem alkoholu, środków odurzających.

Warto więc dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), aby otrzymać informację o wyłączeniach odpowiedzialności.

Ubezpieczenie na życie to poważna decyzja, która może zaważyć na finansowej przyszłości ubezpieczającego oraz jego rodziny. Nie ma tutaj miejsca na „drogę na skróty” i wybór przypadkowej oferty. Temat życiówki trzeba dokładnie przemyśleć, zastanawiając się nad własnymi potrzebami i oczekiwaniami. Dzięki temu za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat okaże się, że ubezpieczenie zapewniło ochronę, na jakiej zależało ubezpieczonemu.

Czym kierować się przy wyborze ubezpieczenia na życie? Poznaj rady eksperta - dodano: 2017-11-26

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.