ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

PIT 2019 - ulga na dziecko za 2018 rok

-
PIT 2019 - ulga na dziecko za 2018 rok
Początek roku, to czas na rozliczenia podatków za rok ubiegły. Rodzice nie zawsze wiedzą, jakie odliczenia im przysługują. Jak rozliczyć ulgę na dziecko w roku 2019 w PIT za 2018 rok? Dzięki uldze podatkowej na dziecko można zapłacić niższy podatek. Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi na dziecko w rozliczeniu podatkowym za 2018 rok składanym do 30 kwietnia 2019 roku

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko za 2018 rok?

Z ulgi na dziecko mogą skorzystać podatnicy rozliczający się z dochodów na formularzach PIT-36 i PIT-37. Taką ulgę mogą uzyskać rodzice, opiekunowie prawni oraz rodzice zastępczy.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, czyli sprawowanie pieczy nad dzieckiem (jego majątkiem) oraz wychowywanie dziecka. Posiadanie władzy rodzicielskiej (bez jej faktycznego wykonywania), podobnie jak utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem czy płacenie alimentów, nie upoważnia do skorzystania ulgi.

Ulga na dziecko za 2018 r. przysługuje:
 • na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
 • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • na każde dziecko do 25. roku życia, które nadal się uczy i jego dochód nie przekracza 3 089 zł (w tę kwotę nie wlicza się renty rodzinnej).


Ile wynosi kwota rozliczenia za 2018 rok?
 • na pierwsze dziecko - 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko - 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko - 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko - 225 zł miesięcznie (rocznie 2 700 zł)


Jak rozliczyć ulgę na dziecko za 2018 rok - krok po kroku
Ulgę można odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Aby rozliczyć ulgę na dzieci, należy do rozliczenia rocznego dołączyć formularz PIT/O.
 • w części C formularza wpisujemy liczbę dzieci oraz kwotę należnego nam zwrotu
 • w części E wpisujemy numery PESEL lub imiona i nazwiska oraz daty urodzenia
 • zaznaczamy czas obowiązywania ulgi - czy przysługuje za cały rok, czy za kilka miesięcy (np. w przypadku urodzenia dziecka w trakcie roku)
 • tak wyliczoną ulgę wpisujemy także do formularza, na którym rozliczamy PIT za 2018 rok, czyli PIT-36 lub PIT-37
 • jeśli składacie wspólne zeznanie podatkowe — wpiszcie ulgę na każde dziecko
 • jeśli składacie zeznania podatkowe oddzielnie — ustalcie, w jakich proporcjach wpiszecie ulgę. Możecie wpisać po równo (każde z was wpisuje 50% ulgi) albo ustalić proporcje (na przykład jedno z was wpisze 20% ulgi, a drugie 80%)


Ulga na dziecko za 2018 rok - limity dochodów
 • nie ma limitu dochodów - jeśli masz więcej niż jedno dziecko. Bez względu na to ile zarabiasz, możesz uzyskać ulgę.
 • nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł - jeśli masz jedno dziecko i wychowujesz je samotnie.
 • nie możecie zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł - jeżeli jesteście małżeństwem przez rok i macie jedno dziecko.
 • nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł - jeśli nie jesteś w związku małżeńskim z rodzicem dziecka i masz jedno dziecko.

PIT 2019 - ulga na dziecko za 2018 rok - dodano: 2019-04-01

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.