ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Ważne! Nowy rok szkolny w czasie pandemii

-
Ważne! Nowy rok szkolny w czasie pandemii
1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny, tym razem zupełnie inny, niż zwykle, gdyż pod znakiem wzmożonego rygoru sanitarnego - szkoły wracają do nauki stacjonarnej, jednak dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego, może zdecydować o ewentualnym zawieszeniu zajęć.

Sanepid dysponuje odpowiednimi narzędziami do oceny sytuacji epidemiologicznej.

Jakie zasady będą obowiązywały w szkołach od 1 września?


W związku z trwającą pandemią koronawirusa MEN w porozumieniu z GIS i Ministerstwem Zdrowia opracowało szereg wytycznych, aby zapewnić uczniom #BezpiecznyPowrótDoSzkoły. Najważniejsze z zaleceń, to:
 • do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie bez objawów infekcji i których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
 • opiekunowie przyprowadzający i odprowadzający uczniów również muszą być zdrowi
 • zalecane jest częste mycie dłoni
 • zalecane jest częste wietrzenie sal
 • zalecane jest w miarę możliwości przebywanie w stałych klasach

W zależności od zagrożenia epidemiologicznego możliwe będzie przejście na system mieszany (część uczniów uczy się w domu, a część w szkole) lub naukę zdalną dla wszystkich uczniów. Wynika z tego, że decyzje o trybie pracy szkoły będą podejmowane lokalnie. Możliwe będzie także zawieszenie zajęć stacjonarnych przez Ministra edukacji na większym obszarze, po konsultacji z GIS i Ministrem zdrowia.

Co będzie decydowało o zmianie trybu nauczania w danej szkole?


Wydając opinię dotyczącą zmiany trybu nauczania inspektorzy sanitarni będą brać pod uwagę kryteria epidemiologiczne, a w szczególności:
 • wystąpienie u ucznia lub pracownika szkoły objawów charakterystycznych dla COVID-19
 • bliski kontakt (w okresie 14 dni) ucznia lub pracownika szkoły z osobą, u której potwierdzono zakażenie

Inspektorzy sanitarni będą brali pod uwagę także:
 • liczbę przypadków koronawirusa w danej szkole,
 • rodzaj szkoły,
 • zagęszczenie ludzi na danym terenie,
 • warunki organizacyjne i architektoniczne szkoły.

Jeśli jeden z uczniów zachoruje na COVID-19 kwarantannie będą musieli poddać się pozostali uczniowie z danej klasy. Wówczas będą oni kontynuowali naukę w formie zdalnej. To, czy uczniowie innych klas będą uczyć się stacjonarnie, będzie zależało od stopnia w jakim byli narażeni na zakażenie.

Wszystkie szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe powinny stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Wg zaleceń praca w placówkach powinna być tak zorganizowana, aby:
 • zachować dystans pomiędzy osobami przebywającymi w budynku (
 • ograniczyć gromadzenie się uczniów

W tym celu można wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku, należy unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły, czy przedszkola powinni zachować minimum 1,5 m dystansu od innych opiekunów z dzieckiem oraz od pracowników szkoły. Rodzice powinni pamiętać o zasłanianiu ust i nosa oraz o zakładaniu rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk. Przy wejściu do szkoły powinien być dostępny płyn do dezynfekcji rąk. W stołówkach szkolnych zalecane jest zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości w grupach uczniów z jednych klas. Dopuszcza się także spożywanie posiłków w salach lekcyjnych.

Szkoły wprowadzają także własne rozwiązania w obecnej sytuacji:
 • wykorzystują wszystkie wejścia do budynku
 • organizują naukę klas w stałych salach
 • zajęcia wf w miarę możliwości będą odbywały sie na świeżym powietrzu
 • dyrektor może zdecydować o noszeniu przyłbic lub maseczek przez uczniów na korytarzach i w szatniach


Zasady działania szkół w czasie pandemiii

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.