Advertisement
Subskrypcja

Powiadomienia o nowościach

Nianie ogłoszenia
Sprawdź koniecznie
Ważne tematy

Adopcja

Adopcja - to jedna z najpiękniejszych decyzji w życiu wielu rodziców. Poznaj aspekty prawne adopcji i rodziny zastępczej. W tym dziale znajdziesz wszystko, co powienieś wiedzieć o adopcji i rodzicielstwie zastępczym.

Czy rodzina zastępcza może przekształcić się w rodzinę adopcyjną?

Oczywiście. Możliwe są tu dwa "scenariusze".

  1. Matka biologiczna pozostawia dziecko w szpitalu bezpośrednio po porodzie. Po upływie 6 tygodni może wyrazić zgodę (przed sądem) na jego przysposobienie bez wskazania lub ze wskazaniem osoby przysposabiającego. W okresie tych 6 tygodni dziecko może trafić do rodziny zastępczej tzw. preadopcyjnej. Po upływie tego czasu taka rodzina może złożyć wniosek do sądu o przysposobienie dziecka.
  2. Między dzieckiem i jego zastępczymi rodzicami wytworzyła się silna i trwała więź emocjonalna, a jego rodzice naturalni zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Wówczas możliwa jest adopcja. Dziecko, które ukończyło 13 lat musi przed sądem wyrazić na to zgodę. Także na zmianę nazwiska.

Co to jest adopcja?
Ważne informacje
Rodzinne domy dziecka
Prawo