ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Bilans zdrowia dziecka

-
Bilans zdrowia to powszechne, pogłębione i kompleksowe badanie lekarskie, które ma być elementem aktywnej opieki pracowników służby zdrowia nad dzieckiem i młodzieżą. Badania te łącznie z systemem testów przesiewowych i grup dyspanseryjnych wprowadzono w Polsce w 1976 roku zamiast badań okresowych.

Bilanse zdrowia dzieci - cele


Bilanse zdrowia mają następujące cele:

  1. wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju
  2. określenie potrzeb zdrowotnych dziecka
  3. dostarczenie danych o częstości występowania różnych zaburzeń wśród dzieci.


Krótko mówiąc, bilans ma być takim dokładnym badaniem dziecka, na które lekarz nie zawsze ma czas przy standardowej wizycie dziecka, które akurat ma infekcję dróg oddechowych i to na niej skupia się główna uwaga badającego lekarza.

Kiedy wykonywane są bilanse zdrowia u dzieci?


Bilanse wykonuje się u dzieci i młodzieży w określonym wieku. Pierwsze badanie bilansowe ma miejsce już w okresie noworodkowym (po urodzeniu), a kolejne w 2, 4, 6, 10, 14 i 18 roku życia.

Każdy bilans ma swoją specyfikę wynikającą z wieku dziecka i fazy rozwoju oraz funkcji, jakie dziecko pełni, bądź do jakich się przygotowuje.

Na kolejne badania bilansowe składają się:

  1. wywiad i analiza dokumentacji medycznej
  2. seria testów przesiewowych (tutaj powinny być wykonane pomiary wysokości, masy ciała, ocena ostrości wzroku, słuchu, pomiar ciśnienia tętniczego)
  3. badanie lekarskie
  4. specjalistyczne badanie lekarskie, testy laboratoryjne, badanie psychologiczne, logopedyczne
  5. wniosek z bilansu zdrowia- to podsumowanie wyżej wymienionych wyników badań. Powinien zawierać ocenę rozwoju fizycznego i psycho-ruchowego, informację o stwierdzonych wadach, zaburzeniach, kwalifikację do tzw. grup dyspanseryjnych oraz zalecenia dla rodziców i służby zdrowia.


Obecnie, w dobie powszechnych oszczędności i kolejnych reform w służbie zdrowia, sposób wykonywania badań bilansowych budzi powszechne wątpliwości. Jednak ich wynik powinien być odnotowany w książeczce zdrowia dziecka, a co ważniejsze wnioski wynikające z badania powinny być przekazane rodzicom i winny prowadzić do leczenia wykrytych nieprawidłowości i objęcia specjalistyczną opieką tych dzieci, które tego wymagają.


Bilans zdrowia dziecka - dodano: 2004-11-22

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.