ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Drgawki gorączkowe u dzieci

-

Adrianna Wilczek - neurolog dziecięcy

Dr nauk med., specjalista neurolog dziecięcy, pediatra; Wrocław

Drgawki gorączkowe u dzieci
Drgawki gorączkowe objawiają się u dzieci w wieku od 6 miesiąca do 5 roku życia. Najczęściej są wynikiem reakcji niedojrzałego układu nerwowego dziecka na podwyższoną temperaturę ciała. Należy jednak pamiętać, że drgawki gorączkowe mogą się także pojawić u osób dorosłych. Jakie są przyczyny wystąpienia drgawek gorączkowych, co robić w razie napadu, jak przebiega leczenie i czy ich powikłania mogą być groźne?

 1. Co to są drgawki gorączkowe u dzieci?
 2. Drgawki gorączkowe - jakie badania należy wykonać?
 3. Postępowanie i leczenie drgawek gorączkowych
 4. Jak zapobiegać drgawkom gorączkowym?Co to są drgawki gorączkowe u dzieci?


Drgawki gorączkowe występują nagle i mają dramatyczny przebieg. Pierwszy napad u dotychczas zdrowego dziecka wywołuje ogromny niepokój rodziców. Informacja i edukacja powinna obejmować wiadomości na temat:
 • istoty drgawek gorączkowych (rodzinne występowanie, przemijające wraz z wiekiem, w większości przypadków łagodny i krótkotrwały przebieg, tylko u 30-40% dzieci możliwość powtórzenia się, a także małe ryzyko wystąpienia w późniejszym okresie napadów bezgorączkowych i padaczki)
 • postępowania zapobiegającego częstym infekcjom,
 • leczenia przeciwgorączkowego,
 • postępowania w czasie samego napadu drgawkowego.


Drgawki gorączkowe dzieli się na proste i złożone. Proste drgawki są uogólnione (obejmują całe ciało) trwające krócej niż 15 minut i nie powtarzające się w ciągu 24 godzin, stanowią około 70% wszystkich drgawek gorączkowych.
Drgawki złożone, to drgawki ogniskowe, trwające 15 minut lub dłużej, powtarzają się w ciągu 24 godzin.

Ryzyko rozwoju padaczki u dzieci z drgawkami gorączkowymi wynosi około 1% i nieznacznie tylko przekracza ryzyko zachorowania na padaczkę w populacji ogólnej.


Drgawki gorączkowe - jakie badania należy wykonać?


Postępowanie diagnostyczne u dzieci z drgawkami prostymi ma na celu ustalenie przyczyny gorączki. Leczenie szpitalne dziecka po napadzie drgawek gorączkowych prostych jest konieczne, gdy:
 • istnieją dodatkowe objawy mogące sugerować rozpoznanie zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych,
 • stan dziecka związany z chorobą, powodującą gorączkę budzi wątpliwości,
 • brak jest możliwości obserwacji dziecka w ciągu najbliższych dni od wystąpienia napadu drgawkowego.


Badanie płynu mózgowo - rdzeniowego u dziecka z drgawkami gorączkowymi należy rozważyć, gdy podejrzewamy zakażenie układu nerwowego, dziecko leczone było antybiotykiem przed wystąpieniem drgawek. Na ogół u dzieci z drgawkami gorączkowymi prostymi, zwłaszcza nawrotowymi, nie ma konieczności wykonania badań dodatkowych.

Postępowanie diagnostyczne u dziecka z drgawkami gorączkowymi złożonymi:
 • Większość dzieci po napadzie drgawek gorączkowych złożonych wymaga hospitalizacji w celu wykluczenia lub potwierdzenia różnych chorób. Rozpoznanie drgawek gorączkowych złożonych ustalić można bowiem dopiero po wykluczeniu innej przyczyny niż gorączka.
 • Wskazane jest wykonanie pełnego badania biochemicznego surowicy krwi lub innych badań specjalistycznych w zależności od rodzaju podejrzewanego schorzenia metabolicznego,
 • Badanie płynu mózgowo - rdzeniowego wg Amerykańskiej Akademii zalecane jest u wszystkich dzieci poniżej 18 miesiąca życia .
 • Zaleca się badanie EEG w celu różnicowania z drgawkami gorączkowymi prostymi i napadami padaczkowymi, które mogą być wyzwolone gorączką. Badanie EEG nie ma wartości prognostycznej!! Częstsze stwierdzanie nieprawidłowych zapisów u dzieci w wieku 3-5 lat jest spowodowane fizjologicznym procesem dojrzewania mózgu.
 • Badania obrazowe TK i/lub NMR służą do oceny struktur mózgu i ustalenia lub wykluczenia przyczyny objawowej drgawek,
 • W wybranych przypadkach u dzieci z drgawkami gorączkowymi złożonymi może być wskazane wykonanie innych specjalistycznych badań dodatkowych.

Dzieci, u których nie ustalono w sposób ostateczny podłoża drgawek, wymagają dalszej obserwacji pediatrycznej i neurologicznej.


Postępowanie i leczenie drgawek gorączkowych


Postępowanie terapeutyczne w drgawkach gorączkowych
Wybór metody postępowania powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez rodziców chorego dziecka. Rodzice dziecka muszą mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa.
 • Podstawowym celem jest przerwanie napadu drgawkowego trwającego powyżej 2-3 minut przez podanie doodbytniczo diazepamu przez przeszkolonych rodziców (wlewki diazepamu są tylko na receptę)
 • W razie wystąpienia ponownego napadu drgawkowego należy powtórzyć dawkę 0,5 mg/kg (średnio u dzieci do 3 lat - 5 mg, powyżej 3 lat - 10 mg)
 • Jeżeli dotychczas stosowane postępowanie nie przerwało napadu drgawkowego, dalsze leczenie musi prowadzić lekarz.Jak zapobiegać drgawkom gorączkowym?


Profilaktyka napadów powinna polegać na:
 • ochronie dziecka przed zakażeniami,
 • prawidłowym leczeniu chorób gorączkowych, a także innych stanów przebiegających z gorączką, np. po szczepieniach profilaktycznych
 • zaleceniu podawania leków przeciwgorączkowych (paracetamol w czopku) i lub obniżania ciepłoty ciała przez schładzanie zewnętrzne.

Stosowanie terapii profilaktycznej przez stałe podawanie luminalu lub leków przeciwpadaczkowych jest zbędne!!
Leczenie profilaktyczne powinno być stosowane tylko wyjątkowo, a jedyną zalecaną w takich przypadkach metodą jest podawanie dziecku diazepamu we wlewce doodbytniczej w czasie gorączki przez okres 24-48 godzin. Leczenie takie zalecamy dzieciom ze szczególnie wysokim ryzykiem nawrotów.

Do czynników ryzyka nawrotów drgawek gorączkowych należą:
 • rodzinne występowanie drgawek,
 • młody wiek dziecka w czasie pierwszego napadu drgawkowego,
 • ujawnienie się drgawek bezpośrednio po wystąpieniu gorączki


Drgawki goraczkowe


_____________________________________________________________________


Piśmiennictwo:
Tenna Rosser. Pediatric Neurology 2007, 65-68. Lippincott Williams/Wilkins
Wendorff J. Występowanie drgawek gorączkowych w populacji dzieci łódzkich Neurol.Dziec.;1997:6 (supl.II)19Opr. 2008-12-30

Drgawki gorączkowe u dzieci - dodano: 2019-11-13

Avatar
Adrianna Wilczek - neurolog dziecięcy

Dr nauk med., specjalista neurolog dziecięcy, pediatra; Wrocław

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.