ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Zniekształcenia kończyn u dzieci

-

Piotr Morasiewicz - ortopeda

Dr nauk med., Klinika ortopedii i traumatologii narządu ruchu UM we Wrocławiu; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Biogenes" Sp. z o.o., Wrocław

Zniekształcenia kończyn u dzieci
Oś mechaniczna kończyny dolnej to statyczna oś przenoszenia obciążenia, która w warunkach prawidłowych w płaszczyźnie czołowej na zdjęciu radiologicznym, przechodzi przez środek głowy kości udowej, środek stawu kolanowego i środek górnej powierzchni stawowej kości skokowej. W płaszczyźnie strzałkowej oś mechaniczna biegnie od środka ciężkości do środka stawu skokowego.

Zniekształcenia kończyn są zaburzeniami osi mechanicznej lub anatomicznej kości, segmentu, lub całej kończyny w stosunku do wartości fizjologicznych. Wyróżniamy następujące rodzaje zniekształceń:

  • Zniekształcenie koślawe polega na ustawieniu stawu lub kości przyśrodkowo w stosunku do osi mechanicznej w płaszczyźnie czołowej.
  • W zniekształceniu szpotawym staw lub kość ustawiony jest bocznie w stosunku do osi mechanicznej w płaszczyźnie czołowej.
  • Przodowygięcie polega zaś na ustawieniu danego stawu lub kości do przodu w stosunku do osi mechanicznej w płaszczyźnie strzałkowej.
  • Tyłowygięcie polega na ustawieniu stawu lub kości do tyłu w stosunku do osi mechanicznej w płaszczyźnie strzałkowej.
  • Torsja zewnętrzna lub wewnętrzna polega na skręceniu całej kości wzdłuż jej długiej osi co powoduje rotację zewnętrzną bądź wewnętrzną końca stawowego i segmentu poniżej w odniesieniu do wartości prawidłowych.


Zniekształcenia kończyn u dzieci - dodano: 2013-09-15

Avatar
Piotr Morasiewicz - ortopeda

Dr nauk med., Klinika ortopedii i traumatologii narządu ruchu UM we Wrocławiu; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Biogenes" Sp. z o.o., Wrocław

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.