ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Wszawica w szkole i przedszkolu

-
Wszawica w szkole i przedszkolu
Obecny stan prawny nie ułatwia wypełniania obowiązków osobom odpowiedzialnym za stan sanitarno-epidemiologiczny w szkołach i przedszkolach.

Ministerstwo Zdrowia wydało dwa rozporządzenia, które utrudniły walkę z wszawicą. W 2003 roku zniesiony został obowiązek kontroli uczniów przez szkolne pielęgniarki. W 2007 roku Ministerstwo wykreśliło wszawicę z listy chorób zakaźnych i zniosło obowiązek informowania państwowych służb sanitarnych o przypadkach wszawicy.

W obecnym stanie legislacyjnym jedynie rodzice lub opiekunowie prawni mogą podjąć decyzję o zastosowaniu kwarantanny w stosunku do zarażonego dziecka.

Przeprowadzanie masowych kontroli dzieci uważane jest za naruszanie praw dziecka. Możliwe są tylko indywidualne kontrole po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Z przeprowadzeniem indywidualnego przeglądu stanu sanitarnego dziecka wiąże się obowiązek prawny poinformowania rodziców o wynikach kontroli. Informacje te są objęte tajemnicą medyczną.

Zmiany stanu prawnego po 10 latach obowiązywania doprowadziły do narastania problemu wszawicy w placówkach edukacyjnych, na co zwrócił uwagę Rzecznik Praw Dziecka (RzPDz) w liście z 2017 roku skierowanym do dyrektorów szkół i przedszkoli.

RzPDz podkreślił znaczenie 2 elementów we współpracy z rodzicami:
  • dostępność wiedzy
  • dostępność preparatów zwalczających wszy

Te dwa elementy powinny, zdaniem RzPDz rozwiązać problem wszawicy w szkołach i przedszkolach.

"Tak się jednak często nie dzieje – wiele rodzin bagatelizuje sytuację i nie przeprowadzają kuracji u wszystkich domowników lub zwlekają z zakupem środków i ich zastosowaniem, co znacznie wydłuża w czasie eliminację wszawicy oraz sprzyja jej rozprzestrzenianiu" - pisze RzPDz.

Współpraca pielęgniarki z rodzicami


Pierwszym elementem zabezpieczającym dzieci przed epidemią wszawicy jest edukacja rodziców.

Prawo składa obowiązek profilaktyki, diagnostyki i leczenia wszawicy na barki rodziców. Wielu rodziców oczekuje wsparcia merytorycznego od wyspecjalizowanych pracowników medycznych.

Kampania edukacyjna


Kampania edukacyjna powinna odbywać się w z użyciem różnorodnych form komunikacji.

Na ścianach powinny zawisnąć plakaty zawierające podstawowe informacje na temat zachowań sprzyjających przenoszeniu się wszawicy z jednego dziecka na drugie. W Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych można zaopatrzyć się w plakaty i inne materiały edukacyjne skierowane do rodziców i dzieci.Pielęgniarka we współpracy z dyrekcją może organizować pogadanki z udziałem lekarzy czy pracowników Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych skierowane do rodziców.

Kluczowe jest zrozumienie przez rodziców, podstawowych zasad profilaktyki, wykrywania i leczenia wszawicy.

Informowanie rodziców o skutecznych sposobach zwalczania wszawicy


Kampania informacyjna powinna dotyczyć współczesnych metod eliminowania wszawicy opartych na wynikach badań klinicznych.

Przebadane klinicznie preparaty z dobrym profilem bezpieczeństwa zawierają w swoim składzie cyklometikon, dimetikon i oktanodiol, substancje, które pozwalają uzyskać wielokierunkowe działanie w zwalczaniu wszy.

Więcej informacji o leczeniu wszawicy na stronie www.wszawica-hedrin.pl

Wszawica w szkole i przedszkolu - dodano: 2018-09-10

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.