ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Ćwiczenia zmysłów u niemowląt

-

Katarzyna Ćwirko - psycholog

psycholog kliniczny, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław

1. Ćwiczenia dotyczące zmysłu dotyku i wibracji
a) dotykanie przedmiotów i zabawek wydających dźwięk, którymi posługuje się matka,
b) uderzanie przez dziecko przedmiotami o siebie, celem zaznajomienia dziecka z drganiami wyczuwanymi dotykiem,
c) dostarczanie do rąk dziecka przedmiotów nie będących w zasięgu jego wzroku, celem zaznajomienia się z ich kształtem za pomocą dotyku (dotykanie zabawek i przedmiotów wargami),
d) zaznajamianie dziecka z temperaturą przez dotykanie przedmiotów cieplejszych i zimniejszych, ciepłej i zimnej wody.
2. Zmysł smaku i powonienia
a) zaznajamianie dziecka z różnymi smakami - słonym, słodkim, kwaśnym,
b) podawanie dziecku do wąchania różnych zapachów.
3. Zmysł słuchu
a) pobudzanie dziecka do zwracania główki w tym kierunku, skąd pochodzi dźwięk, poprzez zbliżanie jego źródła do ucha. Dostarczanie dziecku zabawek wydających dźwięki,
b) częste mówienie do dziecka - oddziaływanie na niego dźwiękami mowy,
c) pokazywanie zabawek zwierząt domowych z równoczesnym naśladowaniem ich głosów,
d) dostarczanie dziecku wrażeń słuchowych za pomocą radia, śpiewania mu itp.,
4. Zmysł wzroku
a) prowokowanie dziecka do śledzenia przedmiotów przesuwanych przed jego oczami, z umożliwieniem wodzenia główką w płaszczyźnie pionowej i poziomej,
b) zapalanie i gaszenie lampy przed oczami dziecka,
c) dostarczanie mu dużej ilości bodźców wzrokowych w postaci kolorowych zabawek, książeczek.
Avatar
Katarzyna Ćwirko - psycholog

psycholog kliniczny, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.