ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Zmiana zasad kwarantanny i izolacji!

-
Zmiana zasad kwarantanny i izolacji!
Minister Zdrowia ogłosił, że zmienione zostaną zasady dotyczące kwarantanny i izolacji - obowiązkowa kwarantanna osób z koronawirusem zostanie skrócona i potrwa 10 zamiast 14 dni. W trakcie kwarantanny nie będzie również konieczności przeprowadzania testów.

W przypadku kwarantanny najważniejsza zmiana dotyczy skrócenia czasu jej trwania do 10 dni dla osób, u których nie wystąpią objawy kliniczne. Jeśli jednak się pojawią, wtedy pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, który podejmie decyzje dotyczące dalszego postępowania. Osoba, u której wystąpią objawy koronawirusa będzie traktowana jako podejrzana o zakażenie i zostanie poddawana rutynowej diagnostyce. Osoby, które są na kwarantannie, czyli miały styczność z osobą zakażoną, a nie będą miały objawów klinicznych, zostaną zwolnione z kwarantanny automatycznie.

Zmiany dotyczą także zasad zwalniania pacjentów już zakażonych z izolacji. Nowy Minister Zdrowia zapowiedział, że wprowadzony zostanie standard WHO i tym samym skrócony okres izolacji do 10 dni po teście, który wykazał wynik pozytywny. Nie będzie też konieczne wykonanie ponownego testy na koronawirusa na koniec izolacji. Wg Ministra Zdrowia badanie nie jest konieczne, gdy nie ma objawów. U znacznej części osób zwalnianie z izolacji będzie oparte nie o wykonanie testu molekularnego, ale o ocenę stanu klinicznego pacjenta

Istotą proponowanych regulacji będzie uproszczenie sytemu zwalniania z kwarantanny oraz powiązanie zasad zwalniania z izolacji ze stanem klinicznym pacjenta.

Nowe zasady kwarantanny i izolacji COVID


Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.