ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Badania w ciąży

-

Preeti Agrawal - ginekolog-położnik

Dr nauk med., specjalista ginekolog - położnik; Wrocław

Badania w ciąży
Czy badania ultrasonograficzne przeprowadzane w ciąży są dla dziecka w pełni bezpieczne?

Dotychczas żadne badania nie potwierdziły szkodliwości badania usg dla płodu. Nie odnotowano żadnych negatywnych konsekwencji, nawet w przypadku poczęć in vitro, gdzie płód – w pierwszym okresie życia - jest monitorowany niemal non stop.

Ciężarną obowiązuje kalendarz badań laboratoryjnych. Jakie są najważniejsze badania w ciąży?

Do standardowych badań kobiety w ciąży należy comiesięczne badanie morfologii krwi i badanie moczu. Ponadto bada się grupę krwi, przeprowadza się badanie na tolerancję glukozy (około 28 tygodnia) oraz badania na przeciwciała w przypadku konfliktu serologicznego. Osobom, które mają częsty kontakt ze zwierzętami, zaleca się badania wykluczające chorobę odzwierzęcą - toksoplazmozę. Poddawanie się badaniom zgodnie z kalendarzem zalecanym przez lekarza jest bardzo istotne; dzięki temu można bardzo wcześnie zdiagnozować ewentualne nieprawidłowości i szybko je leczyć. Kobiety z dużą wadą wzroku powinny przed porodem przebadać się u okulisty, który osądzi, czy możliwy jest poród naturalny, czy konieczne będzie cesarskie cięcie. Badanie okulistyczne jest potrzebne, bo podczas porodu wzrasta ciśnienie śródczaszkowe, co – w wypadku dużej wady wzroku - może grozić odklejeniem się siatkówki.

Komu poleca się badania prenatalne?

Badania prenatalne zaleca się pierwiastkom, które ukończyły 35. rok życia. Te badania w ciąży mogą też wykonywać kobiety młodsze, zwłaszcza te, u których w rodzinie występowały przypadki chorób genetycznych. W tej chwili przeprowadza się dwa rodzaje badań genetycznych – nieinwazyjne badanie krwi oraz badanie zwane amniopunkcją, które polega na pobraniu płynu owodniowego i tkanki kosmówki. Kiedyś sporo mówiło się o ryzyku tego drugiego badania, dziś uważa się je za badanie bezpieczne dla zdrowia zarówno matki, jak i dziecka. Należy jednak pamiętać, że poddanie się badaniom prenatalnym wiąże się z ogromną odpowiedzialnością ze strony ciężarnej. Kobieta, która się na nie decyduje, powinna uprzednio wziąć pod uwagę wszystkie ewentualności i przemyśleć dogłębnie decyzję, którą ewentualnie, w wyniku badań, będzie musiała podjąć.


Badania w ciąży - dodano: 2005-07-13

Avatar
Preeti Agrawal - ginekolog-położnik

Dr nauk med., specjalista ginekolog - położnik; Wrocław

  • więcej o praktyce autora: kliknij TUTAJ
Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.