ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Porody rodzinne w czasie pandemii - nowe zalecenia!

-
Porody rodzinne w czasie pandemii - nowe zalecenia!
Trwająca od tygodni pandemia koronawirusa w Polsce ma wpływ na wiele dziedzin naszego życia. Obostrzenia mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się patogenu dotykają nie tylko handlu, oświaty, kultury, ale także zdrowia. Placówki medyczne wprowadziły mnóstwo zmian i zakazów w opiece zdrowotnej, czy dotyczy to także porodów rodzinnych?

W wydanych 20 marca przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników zaleceniach napisano, że wobec postępującej i narastającej w Polsce epidemii koronawirusa i wywoływanej przez niego choroby COVID-19 prosi się o wstrzymanie odwiedzin w szpitalach na oddziałach ginekologiczno-położniczych i odwołania porodów rodzinnych.

Przez wzgląd na rozprzestrzeniającą się w naszym kraju epidemię i te rekomendacje, wiele szpitali jeszcze na początku marca podjęło decyzję o rezygnacji z przeprowadzania porodów rodzinnych. Odgórnego zakazu porodów rodzinnych jednak nie było.

Ministerstwo Zdrowia, aby rozwiać wątpliwości w tym temacie, ogłosiło zalecenia dla przeprowadzenia porodów rodzinnych. Z opublikowanych wytycznych Konsultanta Krajowego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Perinatologii dotyczących porodów rodzinnych wynika, że porody rodzinne nie są w Polsce zakazane, ale nie każdy lekarz lub szpital może na taki poród zezwolić.

Porody rodzinne w czasie pandemii - najważniejsze zalecenia


W zaleceniach podanych przez Ministerstwo Zdrowia można przeczytać, że jeśli chodzi o porody rodzinne, to decyzję dotyczącą obecności osoby towarzyszącej przy porodzie podejmuje kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych (np. dyrektor szpitala) lub upoważniony przez niego lekarz. Oznacza to, że porody rodzinne są możliwe, ale nie mogą być przeprowadzane w każdym szpitalu z powodów organizacyjnych.

W związku z trwającą epidemią COVID-19, mając na uwadze zdrowie kobiet rodzących oraz personelu medycznego w przypadku dopuszczenia do porodu osoby towarzyszącej przekazane są następujące zalecenia:
  • konieczne jest wypełnienie przez pacjentkę i osobę towarzyszącą w trakcie porodu w momencie przyjmowania do szpitala ankiety epidemiologicznej;
  • niezbędne jest, aby osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu nosiła maskę i rękawiczki i ewentualnie była przebrana w strój umożliwiający ochronę epidemiologiczną;
  • osoba towarzysząca powinna mieć aktualny wynik testu PCR w kierunku COVID-19 z okresu nie dłuższego niż maksymalnie 5 dni przed porodem;
  • rodząca w towarzystwie osoby bliskiej powinna przebywać w pojedynczej indywidualnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny;
  • osoba towarzysząca może zostać wpuszczona w momencie rozpoczętego porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie;
  • osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala.

Nadal niemożliwe są odwiedziny na oddziałach ginekologiczno-położniczych.Poród rodzinny
Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.