ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Ciąża obumarła

-
Ciąża obumarła
Najwięcej ciąż obumarłych obserwuje się przed 12 tygodniem ciąży. Większość z nich spowodowana jest wadami genetycznymi zarodka. W starszej ciąży zgon płodu może wystąpić z powodu chorób przewlekłych matki, zaburzenia pracy łożyska lub pępowiny. Prawidłowe ustalenie przyczyn pozwala na uniknięcie tego tragicznego zdarzenia w przyszłości.


 1. Poronienie czy ciąża obumarła?
 2. Przyczyny ciąży obumarłej
 3. Objawy ciąży obumarłej
 4. Zapobieganie ciąży obumarłej


Poronienie czy ciąża obumarła?


Ciąża obumarła jest często mylona z poronieniem. Czym zatem różnią się od siebie? O poronieniu możemy mówić, gdy zarodek lub płód ulegają samoistnemu usunięciu z jamy macicy. Ciąża obumarła natomiast może nie dawać żadnych zewnętrznych objawów podczas, gdy zarodek lub płód obumiera w jamie macicy. Zjawisko obumarcia płodu w macicy dotyczy około 1 procenta wszystkich ciąż. Częściej obumierają płody płci męskiej lub te, występujące w ciążach mnogich.
Najwięcej ciąż obumarłych i poronień obserwuje się przed 12 tygodniem ciąży.


Przyczyny ciąży obumarłej


Najwięcej ciąż obumarłych i poronień wiąże się z wadami genetycznymi zarodka. W starszej ciąży, po 22 tygodniu, ciąża obumarła wiąże się często z wadami łożyskowymi, takimi jak np. łożysko przodujące czy przedwczesne jego oddzielanie się. Mogą wystąpić także nieprawidłowości pępowinowe. Pępowina może zacisnąć się, stworzyć węzeł, okręcić się wokół tułowia lub szyi płodu.

Choroby przewlekłe matki także mogą mieć negatywny wpływ na rozwój płodu. Do chorób matki zagrażających życiu płodu zaliczyć można:
 • dwurożność macicy;
 • przewlekłe nadciśnienie;
 • rzucawkę i stan przedrzucawkowy;
 • zakażenia bakteryjne, grzybicze, wirusowe, pasożytnicze;
 • zespół antyfosfolipidowy;
 • konflikt serologiczny;
 • cukrzycę;
 • zabudzenia endokrynologiczne;
 • uzależnienia.

Ustalenie przyczyny obumarcia płodu pomaga w zapobieżeniu takiej sytuacji w przyszłości. Ponadto rodzicom łatwiej pogodzić się ze stratą znając podłoże zaistniałego zdarzenia.


Objawy ciąży obumarłej


Rozpoznania ciąży obumarłej lekarz dokonuje na podstawie badań laboratoryjnych i obrazowych. Podstawowym i pewnym badaniem jest USG, które pokazuje stan płodu. W przypadku obumarcia ultrasonografia nie wykazuje pracy serca płodu oraz jego ruchów. Ponadto widoczne jest zachodzenie na siebie kości czaszki oraz obrzęk skóry.

Czasem kobieta sama może zaobserwować szereg niepokojących objawów, takich jak:
 • brak odczuwania ruchów;
 • niepowiększanie się macicy;
 • brak przyrostu masy ciała;
 • pojawienie się mleka w sutkach.

Na podstawie objawów lekarz podejmuje działania wyczekujące lub aktywne. Samoistne wydalenie obumarłego płodu może nastąpić w ciągu dwóch tygodni. Lekarze jednak często, ze względu na dobro psychiczne pacjentki, a także z powodu zagrożenia dla jej zdrowia, wywołują poronienie farmakologicznie.


Zapobieganie ciąży obumarłej


Określenie przyczyn obumarcia płodu jest bardzo ważne, gdyż pomaga uniknąć tego typu sytuacji w przeszłości, szczególnie, gdy przyczyną obumarcia były choroby przewlekłe matki. Niestety, nie zawsze jest możliwe ustalenie czynnika wpływającego na obumieranie płodu, szczególnie w pierwszym trymestrze. Najczęściej przyjmuje się wtedy przyczyny genetyczne, czyli uszkodzenie chromosomalne płodu.
Bywa tak, że choroba matki objawia się dopiero w czasie ciąży. Ważna jest wtedy prawidłowa diagnoza, która pomoże wdrożyć leczenie i uchroni płód przed zagrożeniem lub je zminimalizuje.


Bibliografia
1. Dębski R., Ginekologia kliniczna, Wrocław 2009.
2. Bręborowicz G.H., Położnictwo i ginekologia, Warszawa 2012.


Opr. Marta Maćkiewicz 2013-12-06

Ciąża obumarła - dodano: 2019-04-30

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.