ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Poród w wodzie

-

Zenon Marcinkowski - ginekolog-położnik

Dr nauk med.; ordynator Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy

W świątyni ptolomejskiej w KOM OMBO w Górnym Egipcie jest basen, w którym wg przekazu KLEOPATRA VII (69-30 p.n.e.) urodziła 2 dzieci, a później w tej świątyni założyła klinikę położniczą. Za pioniera porodu w wodzie uważa się Igora Czarkowskiego (r.1960 - b. ZSRR), (chociaż pierwszy opis pochodzi z Francji z r. 1804), a propagatorem porodów w immersji wodnej w Europie jest MICHEL ODENT, który w latach 1978-85 pracował w szpitalu w Pithiviers pod Paryżem, a swoje pierwsze wyniki ogłosił w prestiżowym The LANCET w r. 1983.

W Polsce pierwszy poród w immersji wodnej, to 01.06.1996r. - prof. Tadeusz Laudański (Łódź), a wielkim propagatorem jest również prof. Ryszard Poręba (Tychy).

Z praktycznego punktu widzenia woda podczas porodu może być potraktowana jako substytut środków znieczulających. W wodzie pierwszy okres porodu staje się łatwiejszy, spokojniejszy, mniej bolesny i bardziej efektywny. Ciepło wody zmniejsza wydzielanie adrenaliny i rozluźnia mięśnie, zmniejsza napięcie nerwowo-mięśniowe. Indukuje również w mózgu fale alfa, odpowiedzialne za psychiczne odprężenie.

Basen rezerwujemy przede wszystkim dla tych kobiet, które mają bolesne i nieefektywne skurcze macicy przy około pięciocentymetrowym rozwarciu szyjki macicy. Chociaż dla innych kąpiel może być w równym stopniu relaksująca.
W I okresie porodu czas przebywania w wodzie nie powinien przekraczać 30 min. Ponowna immersja wodna po 30 min. przerwy. Immersja wodna zastosowana zbyt wcześnie (przy zbyt małym rozwarciu szyjki) może osłabić postęp porodu i przedłużyć poród.

"Nigdy nie stawialiśmy sobie za cel, by dzieci rodziły się w wodzie..." (Michel Odent). "Celem immersji wodnej w porodzie nie jest urodzenie za wszelką cenę dziecka do wody, a głównie wykorzystanie ciepłej wody dla przeprowadzenia I okresu porodu" (Ryszard Poręba).

Temperatura wody powinna wynosić 36-37 C, powietrza: 26 . Podczas immersji wodnej wskazany jest stały nadzór kardiotokograficzny płodu (zapis również przed podjęciem decyzji o immersji wodnej).
Wiele kobiet pragnie wyjść z wody w momencie, gdy mają wrażenie, że poród będzie postępował lepiej poza nią. Przejście do chłodniejszej temperatury powoduje odruch wypierania płodu, co znaczy, że dziecko szybciej się urodzi. Część kobiet prosi o znieczulenie zewnątrzoponowe, co też przerywa immersję wodną.

Jeśli dziecko rodzi się do wody, to "przez kilkanaście sekund... podtrzymywane przez położną unosi się w wodzie,... a gdy zaczyna się silniej poruszać, jego głowę wynurza się ponad powierzchnię wody (Tadeusz Laudański). Odpępnienie następuje nad wodą (lub w przypadku ciasnego owinięcia pępowiną pod wodą po uprzednim zaciśnięciu pępowiny).

Korzyści dla dziecka:
- krótszy czas porodu, mniejsze ryzyko niedotlenienia płodu
- złagodzenie momentu dekompresji główki przy urodzeniu
- złagodzenie szoku porodowego
- efekt płynnego przejścia ( z wody do wody) - mniejsze oddziaływanie hałasu i światła, stałość temperatury.

Do porodu w wodzie muszą istnieć wskazania medyczne: dokuczliwe odczuwanie bólu, czy też dokuczliwy poród. Nie każda kobieta może jednak rodzić w immersji wodnej. Dziecko musi być ułożone główką do dołu, a mama musi być zdrowa.

Przeciwwskazania do immersji wodnej:
- choroby układu krążenia
- nadciśnienie
- ciężka niedokrwistość
- choroby naczyń
- choroby skórne
- choroby infekcyjne
- patologia ciąży ( krwawienia, łożysko przodujące, nieprawidłowe położenie płodu i inna patologia...)
- zaburzenia porodu (słaby postęp I i II okresu, zaburzenia czynności serca płodu).

Oczywiście, ojciec dziecka może być przy porodzie. Odcięcie pępowiny jest niepowtarzalnym przeżyciem.

Poród w wodzie - dodano: 2005-04-11

Avatar
Zenon Marcinkowski - ginekolog-położnik

Dr nauk med.; ordynator Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy

  • więcej o praktyce autora: kliknij TUTAJ
Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.