ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Zasady obserwacji dziecka po urazie głowy

-
Zasady obserwacji dziecka po urazie głowy
Urazy głowy wśród maluchów są stosunkowo częste - zdarza się, że dziecko spadnie z łóżka, fotelika, uderzy się mocno w głowę podczas zabawy. Nie wolno bagatelizować tego typu urazów, należy za to skonsultować je jak najszybciej z lekarzem


W ciągu 72 godzin od urazu konieczna jest obserwacja dziecka. Szczególną uwagę należy zwrócić na poniższe niepokojące objawy:
1) utrata przytomności
2) nudności i wymioty
3) zaburzenia świadomości - nienaturalne zachowanie, nadmierna senność, pobudzenie, trudności w nawiązywaniu kontaktu lub uspokojeniu. Trudności w wybudzeniu dziecka ze snu (kontrola co 24 godziny w ciągu pierwszej doby, nastęnie co cztery)
4) napad drgawek
5) zaburzenia rówowawi, chodu
6) nierówność źrenic
7) osłabienie czucia lub siły którejś z kończyn
8) wyciek wodnistego płynu lub krwi z nosa lub uszu
9) zaburzenia widzenia (np ubytki pola widzenia, widzenie podwójne)
10) zaburzenia mowy
11) ból głowy, który nie ustępuje po podaniu Paracetamolu w dawce 10mg/kg masy ciała - nie częściej niż co 6 godzin

Pamiętaj, by w razie jakichkolwiek wątpliwości kontaktować się z lekarzem rodzinnym lub Pogotowiem Ratunkowym.


Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.