ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Poród przedwczesny i wcześniactwo

-
Poród przedwczesny i wcześniactwo
Poród przedwczesny to zjawisko występujące na całym świecie - zarówno w krajach rozwijających się, jak też tych o wysokim poziomie opieki medycznej nad kobietami ciężarnymi. Przyczyn porodów przedwczesnych jest bardzo wiele. Każdego roku w Polsce około 7,5% porodów kończy się przedwcześnie. Ich odsetek na całym świecie sukcesywnie rośnie. W polskich szpitalach na przestrzeni 2021 roku urodzi się około 24 tysięcy wcześniaków. Jakie czynniki znacząco wpływają na ryzyko wystąpienia przedwczesnego porodu?

Zakażenie błon płodowych i ciąża mnoga - czynniki ryzyka


Poród przedwczesny to zjawisko często towarzyszące ciąży mnogiej. Większa liczba płodów determinuje poród przed wyznaczonym terminem, co jest rzeczą dość naturalną, gdyż w macicy zwyczajnie zaczyna brakować miejsca. Jednak najpowszechniejszym czynnikiem prowadzącym do przedwczesnych skurczy i porodu jest zakażenie błon płodowych lub płynu owodniowego, występujące dość często u kobiet z nawracającym zapaleniem układu moczowego. Błona, w której znajdują się prozapalne cytokiny, staje się z czasem cieńsza, dochodzi do jej przerwania, wylania się wód płodowych i skurczów macicy.

Stan zdrowia i kondycja matki a poród przedwczesny


Kolejnym czynnikiem wpływającym na pojawienie się dziecka na świecie na długo przed czasem może być ogólny stan zdrowia i forma matki. Nadwaga, niedowaga, zaburzenia odżywiania czy nieprawidłowe żywienie - one również mają wpływ na coraz większą liczbę porodów przedwczesnych. Kobiety chorujące przewlekle mogą wpłynąć na ten stan rzeczy. Nadciśnienie tętnicze krwi czy cukrzyca również mogą sprzyjać pojawieniu się przedwczesnych skurczów. Również wady anatomiczne macicy (takie jak macica z przegrodą czy macica dwurożna) mogą być czynnikiem determinującym poród przed terminem. Szczególnie ważna w zapobieganiu przedwczesnym porodom jest higiena matki. W ten sposób można zmniejszyć ryzyko wystąpienia infekcji dróg moczowych. Ważne jest również unikanie używek - alkoholu czy papierosów (wg badań około 30% kobiet pali będąc w ciąży).

Wiek matki i drobna budowa ciała sprzyjają przedwczesnemu porodowi


Aktualnie ginekolodzy, położne i neonatolodzy obserwują tendencję do podwyższania się wieku matek, które decyduje się na pierwsze dziecko. Obecnie coraz więcej Polek rodzi po raz pierwszy po ukończeniu 35., a nawet 40. roku życia. Czynnik ten może mieć wpływ na przedwczesny poród. Również kobiety niskie i drobne muszą być przygotowane na to, że mogą urodzić przedwcześnie, gdyż w pewnym momencie dziecko nie ma już miejsca na swobodny rozwój. Pomimo dobrego systemu opieki okołoporodowej w Polsce trudno całkowicie wyeliminować zjawisko porodu przedwczesnego.

Co 10. noworodek w Polsce jest wcześniakiem


Wcześniakiem określa się dziecko, które przyszło na świat przed ukończonym 37. tygodniem ciąży. Wcześniactwo dotyczy 9,5% wszystkich porodów, a więc co 10. noworodek na świecie rodzi się przed planowanym terminem. Zjawisko to może wiązać się z małą masą urodzeniową, choć nie dotyczy to całej grupy. Im dłużej płód pozostaje w łonie matki, tym dla niego lepiej. Dzieci urodzone przedwcześnie mogą wykazywać mniejszą dojrzałość płuc, przewodu pokarmowego czy mózgu. Na szczęście, postęp medycyny pozwala ratować coraz młodsze dzieci - także te urodzone poniżej 28. tygodnia trwania ciąży, wokół których przyjął się termin głębokiego wcześniactwa. Medycyna wciąż stara się kompleksowo przeanalizować i odkryć wszystkie przyczyny, które mogą stać za tym zjawiskiem i je eliminować. Donoszony płód jest bowiem lepiej przystosowany do przetrwania poza łonem matki.

Poród przedwczesny i wcześniactwo - dodano: 2021-05-05

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.