ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Muzyka w ciąży, czyli jak i czego słuchać

-
Muzyka w ciąży, czyli jak i czego słuchać
Pytania o to, jakie bodźce odbiera dziecko będące w brzuchu matki, już od wielu lat skupiają uwagę badaczy. Do jednej z bardziej intrygujących kategorii bodźców należą z pewnością dźwięki, które docierają do uszu maluszka poprzez powłoki brzuszne mamy. O tym, jak dobrze słyszy je płód oraz jaki to ma niego wpływ, mówią najnowsze badania.

Czy dziecko zapamiętuje muzykę?


Jak twierdzą niektórzy naukowcy – tak, jest to możliwe. Dowiedli tego badacze z Fińskiego Centrum Doskonałości ds. Interdyscyplinarnych, badając 24 kobiety będące w ostatnich trzech miesiącach ciąży.
Połowa z badanych miała za zadanie słuchać kołysanek przez pięć dni w tygodni, podczas gdy druga grupa kobiet tego nie robiła. Następnie, przy pomocy specjalnych urządzeń, mierzących potencjały elektryczne powstające wskutek zadziałania danego bodźca, sprawdzano, czy dzieci reagowały na słuchaną w łonie matki kołysankę. Warto dodać, że taką swoistą kontrolę przeprowadzano wkrótce po urodzeniu dzieci oraz gdy miały one około 4 miesiące.
Wyniki, które uzyskano, potwierdziły tezę, że dzieci pamiętają dźwięki, które słyszą jeszcze w łonie matki. Co więcej, określone reakcje u dzieci, których mamy słuchały kołysanki, zauważono nawet po upływie czterech miesięcy od narodzin dzieci.

Dziecko zapamiętuje, mama odpoczywa

Fińscy naukowcy uważają, że słuchanie muzyki przez nienarodzone dzieci może wpłynąć na rozwój ich mowy w późniejszych czasie. To jednak nie jedyna korzyść, która płynie z faktu „puszczania” dziecku w brzuchu melodii o kojących dźwiękach. Z innych badań wynika, że ma to także pozytywny wpływ na samą ciężarną.

Badanie zostało przeprowadzone przez Mei – Yueh Chang oraz innych naukowców z Uniwersytetu Medycznego Kaohsiung i z Chi Mei Centrum Medycznego w Tajwanie, a jego wyniki zostały przedstawione w Journal of Clinical Nursing.

Eksperyment miał ocenić wpływ muzykoterapii na poziom lęku, stresu i depresji u kobiet ciężarnych, w tym celu zbadano 241 kobiet. Połowa z nich miała za zadanie regularnie słuchać muzyki przez dwa tygodnie (na płytach znajdowały się kołysanki oraz dźwięki przyrody), a pozostałe panie nie miały tego robić.

Wyniki uzyskano na podstawie kwestionariuszy mierzących skalę lęku, depresji i stresu. O ile w początkowym etapie badania nie było różnić między grupą badawczą i kontrolną, o tyle po dwóch tygodniach uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że ciężarne, które słuchały muzyki w ciąży, cechowały się mniejszym poziomem lęku, stresu, a w testach
mierzących skalę depresji uzyskiwały mniej punktów.

Ostrożnie z muzyką

Sam fakt, że muzyka dobrze wpływa na matkę i dziecko nie oznacza, że nie należy wykazywać się pewną ostrożnością podczas jej słuchania. Jak podkreśla Janet DiPietro, psycholog rozwojowy z Johns Hopkins University, najlepszym sposobem na słuchanie muzyki jest słuchanie jej w tradycyjny sposób – po prostu puszczając ją w pomieszczeniu. Popularny pomysł z umieszczaniem dużych słuchawek na brzuchu może być bowiem niebezpieczny dla dziecka. Jak podkreśla badacz, ludzie mają tendencję do myślenia, że aby dźwięk dotarł do dziecka, musi on głośno „przenikać” przez brzuch, co w efekcie może przestraszyć malca.
Idealnym rozwiązaniem wydaje się być to, by słuchać muzyki nie po, by uczynić dziecko mądrzejszym, ale po prostu – dla własnej przyjemności.Opr.: Karolina Wojtaś

Muzyka w ciąży, czyli jak i czego słuchać - dodano: 2014-04-01

Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.