ciąża i poród
dziecko
kobieta
dla dzieci
rodzina
podróż
zobacz koniecznie

Palenie w czasie ciąży

-
@1L@ Palenie w czasie ciąży i w obecności małego dziecka to poważny problem z punktu widzenia zdrowia publicznego. Małe dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców pali, są szczególnie narażone na działanie dymu papierosowego, nie są bowiem w stanie unikać kontaktu z tym zagrożeniem. Aby ograniczyć ten problem, należy w sposób rzetelny informować palących rodziców o zagrożeniu, jakie stanowią dla swoich dzieci. Muszą oni także dawać sobie wzajemne wsparcie, aby nie szkodzić dziecku.


Rozumiejąc problem palenia podczas ciąży oraz narażenia dzieci na bierne palenie zapoczątkowano w Europie szereg nowych inicjatyw. Na przykład w Belgii zainicjowano całkowicie nową kampanię rządową ukierunkowaną na pomoc rodzicom w rzuceniu palenia, dzięki czemu mogą oni również chronić zdrowie własnych dzieci [1]. Kampania Komisji Europejskiej przebiegająca pod hasłem "HELP — dla życia bez tytoniu" (https://www.help.eu.com) wykorzystuje te sprawdzone w państwach członkowskich UE praktyki. Jednocześnie przy wykorzystaniu rosnącej liczby źródeł informacji oraz promocji krajowych usług i specjalnych telefonów zaufania oferujących wsparcie osobom palącym (0 801 108 108) w ramach "HELP" udziela się pomocy rodzicom chcącym rzucić palenie.

Rzucanie palenia na czas ciąży i w okresie po urodzeniu dziecka to wyzwanie, któremu należy sprostać wspólnie!

Palenie w czasie ciąży oznacza:
 • czterokrotnie większe ryzyko zachorowania dziecka na zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc w pierwszych latach życia;
 • czterokrotnie większe ryzyko nagłej śmierci łóżeczkowej niemowlęcia;
 • ryzyko urodzenia dziecka słabszego i o niższej masie urodzeniowej;
 • mniejsze szanse na karmienie piersią i krótszy okres karmienia.

Choć powszechnie wiadomo, że palenie w czasie ciąży zwiększa zagrożenie dla zdrowia dziecka i matki, mniej oczywisty wydaje się fakt, że matce trudniej rzucić palenie (lub oprzeć się pokusie palenia)w przypadku, gdy wszyscy dookoła niej palą, co dodatkowo naraża także ją i dziecko na bierne palenie.

Jeśli chodzi o palenie, największy wpływ na zachowanie matki spośród całego jej otoczenia ma partner. Badania wykazały np., że matki częściej wracały do palenia po urodzeniu dziecka, gdy ich partner palił.
Co więcej, z badania przeprowadzonego w 2005 r. wynika, że świadomość szkodliwego wpływu biernego palenia na dziecko wśród ojców wzrasta wraz z rosnącą liczbą ojców rzucających palenie.

Rzucanie palenia dla dobra dziecka jest zatem efektem zdobycia odpowiedniej wiedzy, jak również wspólnych działań obojga rodziców! Czasami potrzebna jest jednak pomoc z zewnątrz.

W celu ułatwienia palącym rodzicom zerwania z nałogiem w całej Europie wprowadza się ciekawe rozwiązania.

Ponieważ rodzice często rzucają palenie razem, wywierając na siebie wzajemny wpływ, duże znaczenie ma zaoferowanie im na czas ciąży i okres po urodzeniu dziecka odpowiedniej pomocy.

W świetle wspomnianych obserwacji niektóre kraje UE podjęły już pewne działania. W Belgii, gdzie szacunkowo około 30% kobiet pali w czasie ciąży, zainicjowano w styczniu 2006 r. rządowy plan walki z nałogiem tytoniowym. Oryginalność planu polega między innymi na tym, że w jego ramach oferowana jest pomoc w przypadkach, gdy palenie chce rzucić oboje partnerów.

Podejście zalecane przez specjalistów (tzw. podejście pięciu P)

Są to zalecenia mające na celu ukształtowanie najbardziej korzystnej relacji z pacjentem, który ma rzucić palenie. Podejście to składa się z pięciu kolejnych etapów:

 1. Pytaj: dowiedz się, ile pacjent pali i odnotuj ten fakt w przypadku każdego pacjenta podczas każdego z nim kontaktu.
 2. Poradź rzucenie palenia: pomóż pacjentowi rzucić palenie przekazując mu jasny i skierowany konkretnie do niego komunikat.
 3. Przeprowadź ocenę motywacji pacjenta do zerwania z nałogiem: po dokonaniu oceny tej motywacji istotne jest jej wzmocnienie.
 4. Pomagaj pacjentowi zerwać z nałogiem: wspieraj pacjenta oraz zapewnij potrzebną mu pomoc — psychologiczną i jeśli trzeba farmakologiczną.
 5. Przygotuj plan działań po rzuceniu palenia: zaplanuj pacjentowi przynajmniej dwie wizyty — pierwszą najlepiej w tydzień po rzuceniu palenia.


Pierwsze trzy etapy można przeprowadzić we współpracy z lekarzem prowadzącym ciążę. Ostatnie dwa etapy może przeprowadzić specjalista leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu we współpracy z ginekologiem.

Pomoc ma formę ośmiu konsultacji z uznanym specjalistą ds. leczenia uzależnienia od tytoniu. Koszt terapii (na którą kieruje ginekolog lub inny specjalista) jest refundowany.

Wspomniana pomoc w postaci ryczałtu pokrywa koszt ośmiu sesji z udziałem specjalisty dla przyszłych rodziców (120 euro od osoby) oraz koszty leczenia medycznego partnera (55 euro).

Jesteś lub będziesz rodzicem? Nie zwlekaj i dzwoń pod numer 0 801 108 108!

Nie zwlekaj z rozpoczęciem nowego, lepszego życia bez tytoniu z korzyścią dla siebie i bliskich. Dzwoń pod numer 0 801 108 108. Wykwalifikowani specjaliści odpowiedzą na każde pytanie i pomogą znaleźć najbardziej odpowiedni sposób na rzucenie palenia.

Możesz także odwiedzić serwis internetowy kampanii „HELP — dla życia bez tytoniu”: https://www.help-eu.com.

Kampania HELP – dla życia bez tytoniu prowadzona przez Komisję Europejską za pośrednictwem kampanii telewizyjnej w 25 państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych działań promocyjnych ma na celu przekonanie ludzi do tego, by nie podejmowali palenia lub rzucili nałóg nikotynowy.

W ramach kampanii antynikotynowej pod hasłem „HELP – dla życia bez tytoniu” podjętej przez Komisję Europejską regularnie publikuje się komunikaty prasowe, aby dostarczyć mediom aktualnych informacji zdrowotnych w celu wspierania, rozszerzania i intensyfikowania inicjatyw podejmowanych w ramach kampanii „HELP.”

UWAGI

 • „Poglądy wyrażone w niniejszej publikacji nie mogą być w żadnych okolicznościach uznawane za wyraz oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej.”
 • Na życzenie osób zainteresowanych udostępnione zostaną bardziej szczegółowe informacje wraz z odsyłaczami do konkretnych prac naukowych.

  Palenie w czasie ciąży - dodano: 2006-04-27

 • Portal maluchy.pl jest serwisem edukacyjnym. Informacje zawarte na naszych stronach służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie problemy muszą być konsultowane z odpowiednim lekarzem specjalistą. Autorzy i firma ITS MEDIA nie odpowiadają za jakiekolwiek straty i szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.